Header Ads

 • Son Yazılar

  İş Kazasını Meydana Getiren Nedenler

  İş kazalarını meydana getiren nedenler yapılan araştırmalara göre aşağıda sonuca ulaşılmıştır.
   % 79.5  “Güvensiz hareketler “
   % 19,5  “Güvensiz şartlar “ dan ve
   %  1   “ Nedeni bulunamayan” faktörlerden dolayı meydana gelmektedir.

  GÜVENSİZ HAREKETLER
  1. Sorumsuz biçimde görev verilmeden ya da uyarılara aldırmadan güvensiz
  çalışmak,
  2. Tehlikeli hızda çalışma ya da alet kullanma,
  3. Güvenlik donanımını kullanılmaz duruma sokma,
  4. Tehlikeli cihazlar kullanmak ya da donanımı güvensiz biçimde yönetmek,
  5. Güvensiz yükleme, istif, karıştırma, yerleşme vb. davranışlar,
  6. Güvensiz durum  ya da duruşlar,
  7. Hareketli ya da tehlikeli yerlerde çalışmak,
  8. Şaşırmak,kızgınlık, suistimal, irkilme gibi davranışlar,
  9. Güvenliği önemsememek ya da kişisel koruyucu malzemeyi kullanmamaktır.

  GÜVENSİZ ŞARTLAR  
  1. İşyerinde kötü koruyucu yapılmış olması,
  2. Koruyucunun hiç yapılmamış olması,
  3. Kusurlu, pürüzlü, sivri, kaygan, eskimiş, çatlak aletler,
  4. Güvensiz yapılmış makine, alet, tesis ve benzerleri,
  5. Güvensiz düzen, yetersiz bakım, tıkanıklıklar, kapanmış geçitler,
  6. Yetersiz aydınlatma, göz kamaştıran ışık kaynakları,
  7. Güvenli iş elbisesi ya da gözlük, eldiven ve maske vermemek, yorucu yüksek topuk ve benzeri şeyler,
  8. Yetersiz havalandırma, çevre, hava kaynakları vb.
  9. Güvensiz yöntemler v e mekanik, kimyevî, elektriksel, nükleer koşullar.

  SONUÇ OLARAK İŞ KAZALARI:
  %   2 önlenemez,
  %   98 önlenebilir,
  %  50 kolaylıkla önlenebilir.


  1 yorum:

  Teşekkürler.

  Post Top Ad

  Post Bottom Ad