Header Ads

 • Son Yazılar

  Yangın Söndürmede Kullanılan Yöntemler

  Yangın iki şekilde söndürülmektedir. Bunlardan birisi soğutarak söndürme, diğeri ise havayı keserek söndürmedir. Kullanılan bu yöntemler aşağıda özet olarak anlatılmıştır.
  Soğutarak Söndürme 

  Su İle Soğutma: Soğutarak söndürme prensipleri içinde en çok kullanılandır. Suyun elverişli fiziksel ve  kimyasal özelliği yanıcı maddeyi boğma (yanan cismin su içine atılması sonucu oksijeni azaltma) ve yanıcı maddeden ısı alarak yangının söndürülmesinde en büyük etken olmaktadır. Su, yangın yerine kütlesel olarak gönderileceği gibi püskürtme lansları ile de gönderilebilir.
  Yanıcı Maddeyi Dağıtma: Yanan maddenin dağıtılmasıyla yangın nedeni olan yüksek ısı bölünür, bölünen ısı düşer ve yangın yavaş yavaş söner. (Akaryakıt yangınlarında bu tip söndürme yangının yayılmasına neden olacağından uygulanmaz.)
  Kuvvetli Üfleme: Yanan madde üzerinde kuvvetli  olarak üflenen hava alevin sönmesine ve yanan maddenin  ısısının düşmesine neden olmaktadır. Bu tip (soğutarak) söndürme ilkesi ile başlangıç yangınlarında başarıya ulaşılabilir. Büyümüş veya belirli boyutlara gelmiş yangınlarda kuvvetli üfleme yangına daha fazla oksijen sağlayacağından yangının büyümesine neden olur. Bu  nedenle bu tür söndürme yöntemi büyümüş yangınlarda
  kullanılmaz.
  Havayı kesme 
  Örtme: Katı maddeler (kum, toprak, halı, kilim vb) ve kimyasal bileşikler (köpük, klor, azot vb.) kullanılarak yanan maddenin oksijen ile temasının kesilmesi ile yapılan söndürmedir. Akaryakıt yangınlarına örtü oluşturan kimyasal kullanılmaktadır.
  Boğma: Yangının oksijenle temasının kesilmesi veya azaltılması amacıyla yapılan işlemdir. Özellikle kapalı yerlerde oluşan yangınlara uygulanır.
  Yanıcı Maddenin Ortadan Kalkması: Yanma koşullarından olan yanıcı maddenin ortadan kalkması sonucu yangının söndürülmesidir.


  Hiç yorum yok

  Teşekkürler.

  Post Top Ad

  Post Bottom Ad