Header Ads

 • Son Yazılar

  Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği ( Ek 5)

  Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği  (Ek 5)  R.Gazete No. 28300


                                                    R.G. Tarihi: 22.5.2012

       Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

  ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
  Ek-5

  ÜRETİCİ RAPORLAMA TABLOLARI

  Tablo 1: Toplanan ve İhraç Edilen AEEE Miktarları

  |----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
  |          | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6     | 7    |
  |----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
  |          |Piyasaya|Toplanan|Toplanan|Toplanan| Türki- |AB     | AB   |
  |          |Sürülen | Evsel  | Evsel  | AEEE   | ye'de  |ülkele-|dışın-|
  |          | EEE    | AEEE   |olmayan |(2)+(3) | işlenen|rine   |daki  |
  |          |        |        | AEEE   |        | AEEE   |ihraç  |ülke- |
  |          |        |        |        |        |        |edilen |lere  |
  |          |        |        |        |        |        | AEEE  |ihraç |
  |  Ürün    |        |        |        |        |        |       |edilen|
  |kategorisi|        |        |        |        |        |       | AEEE |
  |          |--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
  |          | Toplam | Toplam | Toplam | Toplam | Toplam | Toplam|Toplam|
  |          | Ağırlık| Ağırlık| Ağırlık| Ağırlık| Ağırlık|Ağırlık|Ağır- |
  |          | (ton)  | (ton)  | (ton)  | (ton)  | (ton)  | (ton) |lık   |
  |          |        |        |        |        |        |       |(ton) |
  |----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
  | 1.       |        |        |        |        |        |       |      |
  | Büyük ev |        |        |        |        |        |       |      |
  | eşyaları |        |        |        |        |        |       |      |
  |----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
  | 2.       |        |        |        |        |        |       |      |
  | Küçük ev |        |        |        |        |        |       |      |
  | aletleri |        |        |        |        |        |       |      |
  |----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
  | 3.       |        |        |        |        |        |       |      |
  | Bilişim  |        |        |        |        |        |       |      |
  | ve tele- |        |        |        |        |        |       |      |
  | komüni-  |        |        |        |        |        |       |      |
  | kasyon   |        |        |        |        |        |       |      |
  | ekipman- |        |        |        |        |        |       |      |
  | ları     |        |        |        |        |        |       |      |
  |----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
  | 4.       |        |        |        |        |        |       |      |
  | Tüketici |        |        |        |        |        |       |      |
  | ekipman- |        |        |        |        |        |       |      |
  | ları     |        |        |        |        |        |       |      |
  |----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
  | 5.       |        |        |        |        |        |       |      |
  |Aydınlatma|        |        |        |        |        |       |      |
  |ekipman-  |        |        |        |        |        |       |      |
  |ları      |        |        |        |        |        |       |      |
  |----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
  | 5a. Gaz  |        |        |        |        |        |       |      |
  | desarj   |        |        |        |        |        |       |      |
  | lambaları|        |        |        |        |        |       |      |
  |----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
  | 6.       |        |        |        |        |        |       |      |
  |Elektrikli|        |        |        |        |        |       |      |
  | ve       |        |        |        |        |        |       |      |
  |elektronik|        |        |        |        |        |       |      |
  | aletler  |        |        |        |        |        |       |      |
  |----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
  | 7.       |        |        |        |        |        |       |      |
  | Oyuncak- |        |        |        |        |        |       |      |
  | lar,     |        |        |        |        |        |       |      |
  | eğlence  |        |        |        |        |        |       |      |
  | ve spor  |        |        |        |        |        |       |      |
  | ekipman- |        |        |        |        |        |       |      |
  | ları     |        |        |        |        |        |       |      |
  |----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
  | 8.       |        |        |        |        |        |       |      |
  | Tıbbi    |        |        |        |        |        |       |      |
  | cihazlar |        |        |        |        |        |       |      |
  |----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
  | 9.       |        |        |        |        |        |       |      |
  | İzleme   |        |        |        |        |        |       |      |
  | ve       |        |        |        |        |        |       |      |
  | kontrol  |        |        |        |        |        |       |      |
  | aletleri |        |        |        |        |        |       |      |
  |----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
  | 10.      |        |        |        |        |        |       |      |
  | Otomatlar|        |        |        |        |        |       |      |
  |----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|


  Tablo 2: Geri Kazanım, Geri Dönüşüm ve Yeniden Kullanım Miktarları

  |--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
  |              | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        |
  |--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
  | Ürün         | Geri     | Geri     | Yeniden  | Yeniden  | AEEE nin |
  | kategorisi   | Kazanım  | Kazanım  | Kullanım | Kullanım | Bütün    |
  |              |          | Oranı    | ve Geri  | ve Geri  | Olarak   |
  |              |          |          | dönüşüm  | Dönüşüm  | Yeniden  |
  |              |          |          |          | Oranı    | Kullanımı|
  |              |----------|----------|----------|----------|----------|
  |              | Toplam   |          | Toplam   |          | Toplam   |
  |              | Ağırlık  |  %(*)    | Ağırlık  |  %(**)   | Ağırlık  |
  |              | (ton)    |          | (ton)    |          | (ton)    |
  |--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
  | 1. Büyük ev  |          |          |          |          |          |
  | eşyaları     |          |          |          |          |          |
  |--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
  | 2. Küçük ev  |          |          |          |          |          |
  | aletleri     |          |          |          |          |          |
  |--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
  | 3. Bilişim   |          |          |          |          |          |
  | ve teleko-   |          |          |          |          |          |
  | münikasyon   |          |          |          |          |          |
  | ekipmanları  |          |          |          |          |          |
  |--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
  | 4. Tüketici  |          |          |          |          |          |
  | ekipmanları  |          |          |          |          |          |
  |--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
  | 5.           |          |          |          |          |          |
  | Aydınlatma   |          |          |          |          |          |
  | ekipmanları  |          |          |          |          |          |
  |--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
  | 5a. Gaz      |          |          |          |          |          |
  | desarj       |          |          |          |          |          |
  | lambaları    |          |          |          |          |          |
  |--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
  | 6.           |          |          |          |          |          |
  | Elektrikli   |          |          |          |          |          |
  | ve           |          |          |          |          |          |
  | elektronik   |          |          |          |          |          |
  | aletler      |          |          |          |          |          |
  | (büyük ve    |          |          |          |          |          |
  | sabit sanayi |          |          |          |          |          |
  | aletleri     |          |          |          |          |          |
  | hariç olmak  |          |          |          |          |          |
  | üzere)       |          |          |          |          |          |
  |--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
  | 7.           |          |          |          |          |          |
  | Oyuncaklar,  |          |          |          |          |          |
  | eğlence ve   |          |          |          |          |          |
  | spor         |          |          |          |          |          |
  | ekipmanları  |          |          |          |          |          |
  |--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
  | 8. Tıbbi     |          |          |          |          |          |
  | cihazlar     |          |          |          |          |          |
  |--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
  | 9. İzleme    |          |          |          |          |          |
  | ve kontrol   |          |          |          |          |          |
  | aletleri     |          |          |          |          |          |
  |--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
  | 10. Otomatlar|          |          |          |          |          |
  |--------------|----------|----------|----------|----------|----------|

  (*) Geri kazanım oranı, Tablo 2'deki geri kazanım (1) miktarının Tablo 1'deki toplam işlenen miktara (5+6+7) oranıdır.
  (**)Yeniden kullanım ve geri dönüşüm oranı, Tablo 2'deki yeniden kullanım ve geri dönüşüm (3) miktarının Tablo 1'deki toplam işlenen miktara (5+6+7) oranıdır.

  Not: Tabloda gri ile boyanmış alanlar isteğe bağlı olarak doldurulacaktır.

  İlgili yönetmelik toplam 6 bölüm ve 5 ekten oluşmaktadır.

  Bölümler
  Ekler

  Hiç yorum yok

  Teşekkürler.

  Post Top Ad

  Post Bottom Ad