Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği ( Ek 5)

ömür yilmaz | 07:21 | 0 yorum

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği  (Ek 5)R.Gazete No. 28300


                                                  R.G. Tarihi: 22.5.2012

     Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
Ek-5

ÜRETİCİ RAPORLAMA TABLOLARI

Tablo 1: Toplanan ve İhraç Edilen AEEE Miktarları

|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
|          | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6     | 7    |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
|          |Piyasaya|Toplanan|Toplanan|Toplanan| Türki- |AB     | AB   |
|          |Sürülen | Evsel  | Evsel  | AEEE   | ye'de  |ülkele-|dışın-|
|          | EEE    | AEEE   |olmayan |(2)+(3) | işlenen|rine   |daki  |
|          |        |        | AEEE   |        | AEEE   |ihraç  |ülke- |
|          |        |        |        |        |        |edilen |lere  |
|          |        |        |        |        |        | AEEE  |ihraç |
|  Ürün    |        |        |        |        |        |       |edilen|
|kategorisi|        |        |        |        |        |       | AEEE |
|          |--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
|          | Toplam | Toplam | Toplam | Toplam | Toplam | Toplam|Toplam|
|          | Ağırlık| Ağırlık| Ağırlık| Ağırlık| Ağırlık|Ağırlık|Ağır- |
|          | (ton)  | (ton)  | (ton)  | (ton)  | (ton)  | (ton) |lık   |
|          |        |        |        |        |        |       |(ton) |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| 1.       |        |        |        |        |        |       |      |
| Büyük ev |        |        |        |        |        |       |      |
| eşyaları |        |        |        |        |        |       |      |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| 2.       |        |        |        |        |        |       |      |
| Küçük ev |        |        |        |        |        |       |      |
| aletleri |        |        |        |        |        |       |      |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| 3.       |        |        |        |        |        |       |      |
| Bilişim  |        |        |        |        |        |       |      |
| ve tele- |        |        |        |        |        |       |      |
| komüni-  |        |        |        |        |        |       |      |
| kasyon   |        |        |        |        |        |       |      |
| ekipman- |        |        |        |        |        |       |      |
| ları     |        |        |        |        |        |       |      |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| 4.       |        |        |        |        |        |       |      |
| Tüketici |        |        |        |        |        |       |      |
| ekipman- |        |        |        |        |        |       |      |
| ları     |        |        |        |        |        |       |      |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| 5.       |        |        |        |        |        |       |      |
|Aydınlatma|        |        |        |        |        |       |      |
|ekipman-  |        |        |        |        |        |       |      |
|ları      |        |        |        |        |        |       |      |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| 5a. Gaz  |        |        |        |        |        |       |      |
| desarj   |        |        |        |        |        |       |      |
| lambaları|        |        |        |        |        |       |      |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| 6.       |        |        |        |        |        |       |      |
|Elektrikli|        |        |        |        |        |       |      |
| ve       |        |        |        |        |        |       |      |
|elektronik|        |        |        |        |        |       |      |
| aletler  |        |        |        |        |        |       |      |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| 7.       |        |        |        |        |        |       |      |
| Oyuncak- |        |        |        |        |        |       |      |
| lar,     |        |        |        |        |        |       |      |
| eğlence  |        |        |        |        |        |       |      |
| ve spor  |        |        |        |        |        |       |      |
| ekipman- |        |        |        |        |        |       |      |
| ları     |        |        |        |        |        |       |      |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| 8.       |        |        |        |        |        |       |      |
| Tıbbi    |        |        |        |        |        |       |      |
| cihazlar |        |        |        |        |        |       |      |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| 9.       |        |        |        |        |        |       |      |
| İzleme   |        |        |        |        |        |       |      |
| ve       |        |        |        |        |        |       |      |
| kontrol  |        |        |        |        |        |       |      |
| aletleri |        |        |        |        |        |       |      |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| 10.      |        |        |        |        |        |       |      |
| Otomatlar|        |        |        |        |        |       |      |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|


Tablo 2: Geri Kazanım, Geri Dönüşüm ve Yeniden Kullanım Miktarları

|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|              | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ürün         | Geri     | Geri     | Yeniden  | Yeniden  | AEEE nin |
| kategorisi   | Kazanım  | Kazanım  | Kullanım | Kullanım | Bütün    |
|              |          | Oranı    | ve Geri  | ve Geri  | Olarak   |
|              |          |          | dönüşüm  | Dönüşüm  | Yeniden  |
|              |          |          |          | Oranı    | Kullanımı|
|              |----------|----------|----------|----------|----------|
|              | Toplam   |          | Toplam   |          | Toplam   |
|              | Ağırlık  |  %(*)    | Ağırlık  |  %(**)   | Ağırlık  |
|              | (ton)    |          | (ton)    |          | (ton)    |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. Büyük ev  |          |          |          |          |          |
| eşyaları     |          |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2. Küçük ev  |          |          |          |          |          |
| aletleri     |          |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3. Bilişim   |          |          |          |          |          |
| ve teleko-   |          |          |          |          |          |
| münikasyon   |          |          |          |          |          |
| ekipmanları  |          |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4. Tüketici  |          |          |          |          |          |
| ekipmanları  |          |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 5.           |          |          |          |          |          |
| Aydınlatma   |          |          |          |          |          |
| ekipmanları  |          |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 5a. Gaz      |          |          |          |          |          |
| desarj       |          |          |          |          |          |
| lambaları    |          |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 6.           |          |          |          |          |          |
| Elektrikli   |          |          |          |          |          |
| ve           |          |          |          |          |          |
| elektronik   |          |          |          |          |          |
| aletler      |          |          |          |          |          |
| (büyük ve    |          |          |          |          |          |
| sabit sanayi |          |          |          |          |          |
| aletleri     |          |          |          |          |          |
| hariç olmak  |          |          |          |          |          |
| üzere)       |          |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7.           |          |          |          |          |          |
| Oyuncaklar,  |          |          |          |          |          |
| eğlence ve   |          |          |          |          |          |
| spor         |          |          |          |          |          |
| ekipmanları  |          |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 8. Tıbbi     |          |          |          |          |          |
| cihazlar     |          |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 9. İzleme    |          |          |          |          |          |
| ve kontrol   |          |          |          |          |          |
| aletleri     |          |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 10. Otomatlar|          |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|

(*) Geri kazanım oranı, Tablo 2'deki geri kazanım (1) miktarının Tablo 1'deki toplam işlenen miktara (5+6+7) oranıdır.
(**)Yeniden kullanım ve geri dönüşüm oranı, Tablo 2'deki yeniden kullanım ve geri dönüşüm (3) miktarının Tablo 1'deki toplam işlenen miktara (5+6+7) oranıdır.

Not: Tabloda gri ile boyanmış alanlar isteğe bağlı olarak doldurulacaktır.

İlgili yönetmelik toplam 6 bölüm ve 5 ekten oluşmaktadır.

Bölümler
Ekler

Kategori: , , ,

www.tesisisletimi.com :
Bina yönetimi başka bir deyişle tesis işletimi hakkında güncel bilgiler ve haberlere ulaşabileceğiniz Türkiyenin ilk ve tek blog platformudur! Burada mevzuattan, idari işlere, enerji yönetiminden, güvenlik hizmetlerine kadar tüm konuları takip edebilirsiniz

0 yorum

Teşekkürler.