Header Ads

 • Son Yazılar

  Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği ( Ek 3)

  Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği  (Ek 3)  R.Gazete No. 28300


                                                    R.G. Tarihi: 22.5.2012

       Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

  ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ


  Ek-3

  UYGUNLUK BEYAN FORMU

  .. / .. / ....

       Piyasaya sürmek istediğimiz, aşağıdaki tabloda belirtilen ürünlerimizin "AEEE Yönetmeliği" hükümlerine uygun olarak üretilmiş olduğunu taahhüt eder,
       Gereğini arz ederiz.

  |-----------------------------------------------------------------|
  | PİYASAYA SÜRÜLEN ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALAR               |
  |-----------------------------------------------------------------|
  | Büyük ev eşyaları                        | Var  Yok           |
  |------------------------------------------|----------------------|
  | Küçük ev aletleri                        | Var  Yok           |
  |------------------------------------------|----------------------|
  | Bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları  | Var  Yok           |
  |------------------------------------------|----------------------|
  | Tüketici ekipmanları                     | Var  Yok           |
  |------------------------------------------|----------------------|
  | Aydınlatma ekipmanları                   | Var  Yok           |
  |------------------------------------------|----------------------|
  | Elektrikli ve elektronik aletler         | Var  Yok           |
  |------------------------------------------|----------------------|
  | Oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları  | Var  Yok           |
  |------------------------------------------|----------------------|
  | Otomatlar                                | Var  Yok           |
  |------------------------------------------|----------------------|

       Formda verilen bilgilerin doğruluğunu kabul ederek, bu bilgilerin yanlışlığının tespit edilmesi halinde, 2872 sayılı Çevre Kanununun 26 ncı  maddesine göre gerçeğe aykırı belge düzenleyenlere verilecek cezaların bilgim dâhilinde olduğunu kabul ederim.

                                                      Firma Unvanı
                                                      Yetkili İmza

  Firmanın adresi               :
  Tel                           :
  Faks                          :
  e-posta                       :
  Firmanın bağlı bulunduğu
  vergi dairesinin adı          :
  Firmanın vergi sicil numarası :

  İlgili yönetmelik toplam 6 bölüm ve 5 ekten oluşmaktadır.

  Bölümler
  Ekler

  Hiç yorum yok

  Teşekkürler.

  Post Top Ad

  Post Bottom Ad