Header Ads

  • Son Yazılar

    İmar Durumu Nedir?

    İmar Durumu Nedir? : İmar parselinin boyutlarını, sınırını, imar planında kullanım şeklini ve yapılacak yapının teknik şartlarını belirten belgeye denir.

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad