Header Ads

  • Son Yazılar

    Kat İrtifakı Nedir?

    Kat İrtifakı Nedir : Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak ve yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için, o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından, Kat, Mülkiyeti Konunu' na göre kurulan irtifak hakkıdır.

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad