Tevhid Nedir?

ömür yilmaz | 08:50 | 0 yorum

Tevhit; birbirine bitişik olan bir veya daha fazla sayıda parselin tek parsel haline dönüştürülmesi işlemidir.
Tavhit; 010/4 sayılı genelgede birleştirme (tevhit); “Birbirine bitişik birden çok parselin bir parsel haline dönüştürülmesini” ifade eder, şeklinde tanımlanmıştır.

Tevhit işlemi; tapu kütüğünde ayrı ayrı birden çok taşınmaz malın birleştirilmesi anlamına geliyor. Söz konusu işlem, aynı kişiye ait birden fazla taşınmaz mal için yapılabildiği gibi, farklı kimselere ait taşınmaz mallar için de yapılabiliyor. Tevhit işlemi kapsamında birleştirilecek taşınmaz malların üzerinde, rehin ve irtifak hakları gibi kaydedilmemiş haklar ile taşınmaz mal mükellefiyeti gibi şerhler varsa, bütün hak sahiplerinin ve rehin alacaklarının muvafakatları ile alınması gerekiyor.

Kaynak; tapu-kadastro.net, - emlakkulisi.com, - apartmanyoneticisi.com

Kategori: , , , , ,

www.tesisisletimi.com :
Bina yönetimi başka bir deyişle tesis işletimi hakkında güncel bilgiler ve haberlere ulaşabileceğiniz Türkiyenin ilk ve tek blog platformudur! Burada mevzuattan, idari işlere, enerji yönetiminden, güvenlik hizmetlerine kadar tüm konuları takip edebilirsiniz

0 yorum

Teşekkürler.