Header Ads

  • Son Yazılar

    Vekalet Nedir

    Vekalet Nedir : Kişinin kendi iradesi ile tayin ettiği bir temsil şeklidir. Vekaletname, bir kimsenin başka bir kimseyi belirli durumlarda kendi adına hareket edebilmesi için yazılı olarak yetkilendirdiğine ait yazılı bir belgedir. Vekaletname genel veya sınırlı yetkili olabilir. Borçlar kanununa göre vekaletname iki taraflı bir sözleşmedir.

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad