Header Ads

  • Son Yazılar

    Emlak Beyanı Nedir?


    Emlak Beyanı Nedir : Şahıs, kurum ve kuruşlarca sahibi olduklarını ispatlayarak bulundukları bölgedeki bağlı oldukları belediyelere makbuz karşılığı verilen belgeye denir.

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad