Header Ads

  • Son Yazılar

    Veraset Beyanı Nedir?

    Veraset Beyanı Nedir? : Varislerin mahkeme kanalı ile kendilerini ispatlamaları neticesinde menkul ve gayri menkullerini kendi adlarına veya müşterek olarak ilgili daireye beyanda bulunmalarına Veraset Beyanı denir.

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad