AEEE Direktifini öğrenmeden önce sizde tavsiyemaha önce yazmış olduğum VEEE Direktifi hakkında ki makalemi okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü süreç VEEE direktifinin başlaması ile tetiklenmiştir. Şimdi AEEE Direktifi nedir, Türkiye bu sürecin neresinde ve sürecin etkilediği çevresel faktörler nelerdir bunlara bir bakalım.
AEEE Yönetmeliği AEEE Direktifi Avrupa Birliğinde yer alan VEEE direktifinin Türkiye uyum süreci içinde Çevre ve Orman Bakanlığınca hazırlanmış ve uygulamaya geçilmiş Atık Elektirikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü drektifidir.
AEEE Yönetmeliğin en temel amacı, elektrikli ve elektoronik üretiminden ekonomik ömrünün doldurması sonrası bertarafına kadar tüm süreçde çevre ve insan sağlığının korunması, bertaraf edilecek atık miktarının azaltılması, yeniden kullanım, geri kazanım ve dönüşüm yönetemleri ve hedefleri kapsarken aynı zamanda elektrikli ve elektronik ürünleri ithal, ihrac ve transit geçişlere ilişkin teknik ve hukuki esas ve süreçleri düzenlemektir.
2010 yılında AEEE yönetmeliği ile ilgili etki analizi yapılmış ve buna göre VEEE uyumu ile birlikte, Devlet, Özel Sektör ve Vatandaş etkileride değerlendirilmiş ve süreç bir çok disiplinin bir araya gelerek gerçekleşmesi gerektiği tespitleri yapılmıştır. AEEE süreci ülkemizde uygulamaya geçmiş bir süreç olup her geçen gün geliştirme ve iyileştirmeler yapılmaktadır.
AEEE yönetmeliği sayesinde ülkemizde atıkların oluşturduğu çevresel etkileri azaltılmış ve bu konuda otokontrol sağlanmıştır.Günümüzde elektronik ürünlerin artık hızlı tüketim ürünleri kapsamına girdiğini düşünürsek çok yerinde bir uygulama olduğu aşikar. AEEE ile ilgili ilk olarak 2008 yılında bir Çevre ve Orman Bakanlığınca Atık Elektrikli ve Elektrronik Eşyaların (AEEE) kontrolü yönetmeliği hazırlanmıştır.

Post a Comment

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski