İlk nükleer enerji, reaktörü son yıllarda bilim adamlarının yapmış olduğu yoğun çalışmalar neticesinde bulunmuştur. Nükleer enerji reaktörü’nün ortaya çıkışı milyonlarca yıl öncesine dayanmaktadır. Afrika, Gabon’daki yereltı sularının içinde bulunanması nedeniyle bir uranyum madeni, doğal bir nükleer rekatör oluşturduğu ve binlerce yıl ısı ürettiği ortaya çıkmıştır.
Einstein meşhur 1905 yılında E=mc2 formülü ile fisyon sonucu açığa çıkabilecek enerji konusunda öngörüde bulunmuştu. Daha sonra 1930 yılında bu öngörü deneysel olarak Otto Hahn, Lise Meitner ve diğer bilim adamlarının çalışmaları ile doğrulandı.
Dünyanın ilk insan yapısı nükleer reaktörü Amerika Birleşik Devletleri’nin Chicago, Illinois kentinde 1942 yılında Enrico Fermi’nin yürüttüğü bir proje sonucunda kuruldu. Kurulan reaktör de fisyon kullanılarak ısı üretilmiş fakat elektirik üretilmemiştir.
Elektrik üreten ilk ticari nükleer güç santralı 1957 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Shippingport, Pennsylvania’da kurulmuştur. Nükleer reaktörde, fisyon kullanılarak üretilen ilk elektrik ise, yine Amerika Birleşik devletlerin’de 1951′de Arco, Idaho’daki Deneysel Üretken Reaktöründe elde edilmiştir.
Günümüzde ise doğal enerji kaynaklarının yetmedği durumlarda bir çok ülke nükleer enerji’den faydalanmaktadır. Enerji üretim maliyetinin düşük olması, uzun yıllar kullanılabilir nitelikte olması en büyük avantajı. Diğer taraftan çevreyi kirletmesi, atıkların yüzyıllarca yok edilememesi, kaza riskinde oluşacak radyasyon etkileri ise dezavantajıdır. Ayrıca nükleer reaktörün soğutulması için gerekli olan su sistemi çevrenin iklimsel dengelerinide bozabileceği söylenmektedir.

Post a Comment

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski