Soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin fonksiyonlarını tam olarak yerine getirebilmeleri için,bu sistemlerde uygun miktarda soğutucu akışkanın bulunması gerekir.
Soğutucu akışkanın gerekenden az olması durumunda sistem içinde yeterli debide akışkan sirkülasyonu sağlanamayacağı için kompresör emiş basıncı azalır ve sistemin soğutma kapasitesi düşer.Hermetik kompresörlerde motorun soğutulması stator sargıları üzerinden geçen akışkan ile sağlandığından,akışkan debisinin düşk oluşu kompresörde aşırı ısınmaya neden olur.Ayrıca soğutma yağının akışkan tarafından kompresöre taşınması zorlaşır ve sistemin çeşitli yerlerinde istenilmeyen yağ birikmeleri görülür.Bunun sonucunda kompresör yağ seviyesinin azalmasından kaynaklanan arızalar ile karşılaşılır.
Soğutucu akışkanın gerekenden fazla olması durumunda ise kondenserde aşırı miktarda sıvı akışkan bulunur ve kompresör çıkış basıncı normal değerinin üzerine çıkar.Yüksek soğutucu akışkan debisi için yetersiz kalan evoparatörden çıkan akışkan kızgın buhar olmayıp,doymuş sıvı-doymuş buhar karışımından oluşur.

Akümülatöründe yetersiz kalmasıyla kompresöre sıvı akışkan girmesi durumunda kompresör valflerinin zarar görmesi ve kompresör yağının sıvı akışkan tarfından dışarıya sürüklenmesi gibi olumsuzluklar ile karşılaşılır.büyük kapasitedeki soğutma sistemlerinde bulunması gereken soğutucu akışkanın miktarının çok hassas bir değerde olmasıına gerek yoktur.Buna karşılık küçük kaapasiteli soğutma sistemleri için kritik bir soğutucu akışkan sarjı söz konusu olup,sistemden istenen performansı alabilmek için bu kritik sarjın sağlanması gerekir.Kritik sarjın değeri ise sistemin soğutma kapasitesine boru hattının uzunluğuna,soğutucu akışkanın türüne ve çalışma sıcaklıklarına bağlı olarak değişir.Kritik sarjın,yada büyük soğutma sistemlerinin de kapsayacak daha genel bir deyimle uygun miktarda soğutucu akışkan sarjının yapılabilmesi amacıyla *Ağarlık ölçme metodu *Gözetleme camı metodu *Aşırı soğutmanın ölçülmesi metodu *kızgınlığın ölçülmesi metodu *Emiş hattı buzlanma metodundan,sistem için elverişli olan herhangi biri kullanılabilir.
Bu metodlara değinmeden önce, bir soğutma sistemine akışkan sarjının nasıl yapılabileceği üzerinde duralım.Soğutucu akışkan,sıvı yada buhar halinde olmak üzere iki değişik fazda soğutma sistemia içine konulabilir.Hangi türde sarj yapılırsa yapılsın,soğutma sistemi atmosfere açılmış ise,sarj işlemi yapılmadan önce bir vakum pompası yardımı ile tekli yada üçlü vakumlama yöntemlerinden biri kullanılarak sistem içinde 500-1000 mikron değerinde vakum sağlanmalıdır...

Post a Comment

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski