Haader Ads

Bina İşletimi ile ilgilenen profesyonellerin KPI’dan haberi var mı? KPI nedir? Tesis işletiminde nasıl kullanılır?  KPI ingilizce “Key Performance Indicators” kısaltılmışıdır. Bunun Türkçe olarak karşılığını “Anahtar Performans Göstergesi” olarak ifade edebiliriz. KPI’da hedef daha fazla karlılık için gerekli kaynakları  bulmamıza ve bu kaynaklara ulaşmak için önümüze çıkabilecek sorunları görmemize yarar. İşletmelerde her organizasyonun bir takım hedefleri vardır. KPI Organizasyon hedefe doğru ilerlerken gerekli olan iyileştirme aşamalarını tanımlarken aynı zamanda bu aşamaların ölçümlenmesine yardım eder. Eğer bir hedef varsa veya bir iyileştirme yapılacaksa önce mevcut performansın ölçülebilir olması gerekir. Eğer ölçülebilir ise ölçülür, değilse ölçülebilir hale getirilmelidir. Aynı zamanda KPI geri bildirimlerle çalışanların operasyonları daha iyi yöneterek  grup performansının arttırılmasını sağlar.Örneğin müşteriden kazandığınız gelirin oransal olarak artması, okul başarı yüzdesi, şirkete gelen çağrıların karşılanma oranı gibi değerler bir performans göstergesidir.  Özet olarak hedefe ulaşırken, süreç içinde performans analizleri yaparak iyileştirici veya düzeltici önlemler alabilirsiniz.
Somut bir örnek vermek gerekirse; KPI Bina yöneticileri bakım planlarında kullanabilirler. Yılda 4 bakım yaptığınız bir sistemi, 2 bakıma indirirseniz ve bunu süreç içinde çıkan aksaklıkları geri bildirimlerle beslerseniz, sisteminiz için en efektif bakım metodolojisine ulaşabilirsiniz. Dolayısı ile yapılan bakımın kalitesi üst düzeyde olurken, harcanan operasyon ve maliyet en alt düzeyde olacaktır.
KPI’yı tüm süreçlerle besleyerek yapılan işi ve organizasyonu denetlemek ve iyileştirmeler yapmak mümkündür. Süreçlerin içindeki her prosesin kendine göre ölçümlenebilir bir metodu varsa KPI kullanarak analizler yapılabilir. KPI sürecine kalite yönetimi, 6 sigma, ilk giren ilk çıkar, zaman yönetimi ve bir çok risk analizleri girebilir.
KPI süreçleri ile ilgili eğitim veren kuruluşlar ve KPI süreçlerini işleten programlar piyasada mevcuttur. KPI tesis yöneticilerine mutlaka derinlemesine katkı sağlayacaktır.Karlılık, risk ve operasyonel anlamda.

Yorum Yap

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski