Rüzgar enerjisi yıllardan beri kullanılan insanlığın ilk keşfettiği enerjilerden biridir. Yüzyıllardan beri rüzgar enerjisi gemilerde yelkenler vasıtasıyla itme kuvveti olarak kullanılmaktadır.Rüzgar enerjisi ile elektrik üretimi ise ne yazıkki o kadar eski değildir, ama günümüzde enerji sektörünün en genç ve hızlı büyüyen enerji türüdür. 2000 yılında dünyada sadece 18500 MW olan kurulugüç 2007 başı itibarıyla 75000 MW yaklaşmıştır.

Rüzgar enerjisi ile elektirik üretimindeki geç olan bu büyüme bugün öyle bir ivme kazanmıştırki, enerji sektörü tarihinin kaydetmediği bir büyüme ivmesi göstermektedir. Rüzgar enerjisni kullanmayı devletler ve büyük yatırımcılar geç farketti. Nedenini araştırmak gerekirse, ekonomik ve siyasi'dir...
Rüzgar enerjisi güvenilir, temiz ve herşeyden önce sonsuz bir kaynak olması sebebiyle, dünya ölçeğinde çok önemli ve güçlü bir enerji kaynağıdır. Yılardan beri fosil yakıtlardan "petrol" yararlanan ve bu sektörü devleştiren kurumlar, bugün bu kaynakların kıt ve sınırlı ayrıca küresel ısınmayı tetikleyici unsurlar ile birlikte gittikçe maliyetlerinde artması ile alternatif enerji kaynaklarına yönelmişlerdir. Rüzgar enerjisinde üretim maliyetlerin son 15 yılda %50 düşmesi bügün bu enerjiyi üretmeyi cazip hale getirmiştir. Tabiki maliyet avantajı sebebiyle diğer enerji kaynakları ile artık yavaş, yavaş rekabet edebilir hale gelmişlerdir.
Bugün modern rüzgar türbinlerinin kurulu güçleri, verimlilikleri ve güvenilirlikleri yeni teknolojiler sayesinde çok hızlı bir şekilde gelişim göstermiştir. Dünyada rüzgar enerjisi ile ilgili gelecek vaat eden beklentiler hakimdir. Konvansiyonel senaryolara göre 2003 yılındaki 40 GW' rüzgar enerjisi kurulu gücünün 2012 yılında 4 kat artarak 160 GW yükselmesi bekleniyor. Gelecek 10 yılda ise bütün dünyadaki ülkelerin rüzgar enerjisine yatırım yapması ve yenilenebilir alternatif enerjiler üzerine daha fazla yatırım yapması bekleniyor. Çünkü artık enerji üretmek dışa bağımlıklık ve maliyet getiriyor, ayrıca küresel ısınmaya karşı mücadele etmek her geçen zorunlu bir hale geliyor. Biz istesekte istemesekte.
Yazan: Ömür YILMAZ
Kaynaklar: Gelecek & Trendler - Capital - Ecogeek

Post a Comment

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski