Günümüzde bir çok tesis, dış kaynak kullanımı (taşeron) yani, outsource hizmet satınalmaktadır.  Outsource hizmet almanın üç temel amacı vardır. Bunlardan birisi, ileri uzmanlaşma gerektiren tecrübelerden faydalanma, diğeri maliyet yönetimi, bir diğeri ise operasyonel verimliliktir. Bu üç amaçtan herhangi birisinin olması maksimum faydayı sağlayacak outsource hizmet alınması için yeterli bir neden gibi gözüksede günün sonunda bu gerçekleşmeyebilir. Nasıl ki outsource hizmet alımı için bir neden varsa bu hizmetin başarısızlık ile sonuçlanması da başka bir nedene bağlıdır. Outsource hizmetin başarısız olmasını sağlayabilecek nedenler;
 • Firmadan beklenen hizmet tam olarak ifade edilmemiştir.
 • Şartname eksik hazırlanmıştır.
 • Sözleşme teknik detaylardan yoksun ve eksik hazırlanmıştır.
 • Ceza maddeleri uygulanamaz niteliktedir veya hiç cezai madde yoktur.
 • İhale yapılmadan hizmet alımıştır.
 • Açık eksiltmeli ihale yapılmıştır.
 • Kapalı fakat eksiltmeli ihale yapılmıştır ve firmalara indirim baskısı uygulanmıştır.
 • Tercih edilen firmanın iş gücü ve insan kaynağı incelenmemiştir.
 • Sistemi işletecek/servis-hizmet verecek ekiple ön görüşme yapılmamıştır.
 • Outsoruce personeli yeterli iç ve dış eğitimler verilmemiştir.
 • Outsoruce personelinin CV'si hizmet vermek için yeterli değildir.
 • Sözleşme sonrası outsource hizmet veren firma yönetimi ile ara değerlendirme toplantıları yapılmamıştır.
 • Ara değerlendirme toplantılarında yeterli faaliyet raporları hazırlanmamış ve değerlendirilmemiştir.
 • Normal işletme süreçlerinde alınan yetersizlik notları ara değerlendirme toplantılarında gündeme alınmamıştır.
 • Normal işletme süreçlerinde ki eksiklikler için düzeltici ve önleyici faaliyetlere yer verilmemiştir.
 • Üst yönetime idari ve ticari olarak detaylı fayda maliyet içeren raporlar sunulmamıştır.
 • Outsource hizmet veren firma, işletmeniz için inovasyon ve ar-ge konularında yetersizdir.
 • Outsoruce firma nowhow'ı yetersiz veya yeterli ise bile sizinle paylaşımda bulunmamıştır.
 • Outsource firmanın personel turnover derecesi incelenmemiştir.
Gördüğünüz gibi outsource hizmet alımı için 3 sebebiniz varsa, bu hizmetin başarısız olması içim onlarca madde saymak mümkündür. Sürdürülebilir taşeron yönetimi (end to end) başından sonuna bir uzmanlık alanı olup, tecrübesiz ve eğitimsiz kişilerce yapılması durumunda başarısızlık riski çok yüksek bir operasyondur.

Post a Comment

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski