VEEE Direktifi orjinal adı "Waste of Electronic and Electrical Equipment" Türkçe karşılığı ise, Elektirik ve elektronik ekipman atıklarıdır. VEEE AB (Avrupa Birliği) tarafından elektrikli ve elektronik ekipmanların geri kazanımı ve geri dönüşümün oranını arttırmak için üreticileri bilinçlendirmek amacıyla koyulmuş kurallar bütünüdür. AB bu kuralları 2002/96/EC sayılı yönetmelikte yayınlamıştır. VEEE yönetmeliği AB tarafından halen dikkatle takip edilmekte ve her geçen gün yönetmelikleri iyileştirilmekte ve genişletilmektedir. Bugün AB'ye kayıtlı bir çok gelişmiş ülke VEEE direttiflerini yerine getirerek yarınlarımız için daha yaşanılabilir bir dünya hedeflemişlerdir. VEEE direktifleri birden fazla disiplini ilgilendirdiği için imalatçısından, tüketicisine ve kamu kurumlarına kadar he koruma farklı sorumluluklar yüklemiştir. Bu sorumlulukların ön önemlileri şöyledir;
Üretici ve İthalatçılar ürettikleri tüm elektrik ve elektronik cihazlarının pazara sunmadan önce belirlenmiş olan geri dönüşümü sağlamak zorundalar. Aynı zamanda tükene bilen ürünlerin geri dönüşümünü kolaylaştırıcı uygun koşulları sağlamalıdır. (Örneğin lamba üretiyorsa bu lambalar tükendikten sonra geri toplamalı ve bunun için tüketicilere kolaylıklar sağlamalıdır)
Tüketicilerin en büyük yükümlülüğü, ömrünü doldurmuş elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümünün sağlanabilmesi için gösterilen yönetemler ve adreslerle cihazlarını geri dönüşümünün sağlanmasına yardımcı olmalıdır. (Örneğin ömrünü doldurmuş lambaları kırmadan toplama noktasına ulaştırmaları gerekir
Belediyeler sınırlarına giren ömrünü doldurmuş elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü veya bertarafı ile ilgili sisteme girmeleri sahip oldukları imkanlar dahilinde destek ve hizmet vermek zorundadırlar. (Örneğin ömrünü doldurmuş lambaları tüketicilerin çöpe değil bunlar için ayrılmış geri dönüşüm kutularına atılması ve bu atılar için toplama ve ayrıştırma noktaları oluşturabilirler)
WEEE direktifinin en büyük sorumluları marka sahibi firmalardır. Daha detaylı olarak ifade edersek, kendi markası altında üretim ve satış yapan, piyasadan aldığını kendi markası altında tekrar satan, üye ülkelerden mal ithal eden tüm firmalar sorumludur. Ülkemizde WEEE ile ilgili bazı çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar AB Matra projesi altında, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından AEEE yönetmeliği altında toplanmış ve çalışmaları tamamlanmış olup ilgili yönetmelikler hazırlanmıştır. Yönetmelik Türkiye de bir çok noktada uygulamaya geçilmişdir.

Post a Comment

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski