Birinci Adım

Üretim (buhar, proses), ısınma ve mutfak amacıyla doğalgaz talebinde bulunan sanayi müşterisi, doğalgaz kullanılacak cihazların kapasitelerini ve yıllık enerji tüketim değerlerini (fuel-oil, kömür, elektrik v.b. ısıl değeriyle birlikte) bildiren bir yazı ile Gaz Dağıtım Firmasına müracaat eder. Gaz Dağıtım Firmasına, müşterinin enerji ihtiyacının doğalgaz dağıtım hattından karşılanabileceğine dair incelemelerde bulunur.

Kapasite Bilgi Formunun İçeriği Nedir?

 • Bütün cihazlara ait tüketim değerleri (kcal/h)
 • Yıllık doğalgaz çekiş miktarı ve bu miktarın aylara göre dağılımı(m3/ ay)
 • Saatlik, günlük, aylık ve yıllık azami çekiş değerleri (m3 / gün, m3 / ay, m3 / yıl)
 • Yakıt ısıl değerleri ile kullanılan yakıt cinsi ve son 2 yılın yakıt tüketiminin aylık dağılımı
 • Vardiya sayısı (vardiya/gün) Basınç düşürme ve ölçüm istasyonunun kapasitesi (m3/h)
 • Basınç düşürme istasyonunun gaz çekiş basıncı (bargauge)
 • Müşterinin doğalgaz kullanım amacı(buhar, proses vb.)
 • Müşterinin doğalgaz kullanım şekli (kesintili, kesintisiz)

Doğalgaz Alım/Satım Sözleşmesi Nedir? Genel Şartları Nelerdir?

 • Gaz Dağıtım Firması  ile müşteri arasında doğalgaz alım/satım şartları ve genel sözleşme hükümlerini düzenleyen bir akittir.
 • Sözleşmenin genel şartları;
 • Tanımlar
 • Gaz Arzı
 • Gaz Verme
 • Amacı
 • Sağlanan Enerjinin Hesaplanması
 • Azami Tüketim
 • Ödeme
 • Dağıtım Sistemine Bağlama Ve Ölçüm Ekipmanı
 • Teknik Çalışmalar
 • Tesis İçindeki Gaz Dağıtım Firması Ekipmanı
 • Sözleşmenin Yenilenmesi
 • Sözleşmenin Sona Ermesi
 • Teslim Noktası
 • Tesise Giriş
 • Vergi,Resim ve Harçlar
 • Devir
 • Sözleşmenin Feshi
 • Haberleşme
 • Birimler
 • Mücbir Sebepler
 • Anlaşmazlık Hali
 • Sözleşmenin Gizliliği

Sözleşmenin İmzalanması

Sözleşmeye fiyat listesi eklenir ve Gaz Dağıtım Firması yetkilileri tarafından her sayfası imzalanarak müşteriye gönderilir. Gönderilen sözleşmenin ve fiyat listesinin her sayfası firma yetkilileri tarafından imzalanır. Sözleşmenin damga vergisi Gaz Dağıtım Firması tarafından hesaplanarak gönderilen matrah üzerinden nakden veya damga vergisi defterine gününde ödenmek üzere kaydedilerek onaylanır. Müşteri son 6 ay içerisinde noter tasdikli imza sirküleri, oda sicil kayıt sureti, noter tasdikli tapu senedinin veya kira kontratının fotokopisini içeren yazıyı Gaz Dağıtım Firmasına gönderir.

Doğalgaz Fiyatları Nasıl Belirlenir?

BOTAŞ tarafından bildirilen ve aylık uygulanan tarife, E.P.D.K’nın ilgili kararlarındaki kar marjına göre hesaplanarak doğalgaz birim fiyatı belirlenir.

Ölçme, Okuma ve Faturalandırma Nasıl Yapılır?

Gazın metreküp miktarı, otomatik düzelticilere (corrector) veya sıcaklık ve basınç düzeltmeleri için geçerli standart faktörlere bağlı olarak yapılır. EPDK’nın ilgili kararlarında belirtilen 9155 doğalgaz üst ısıl değerine göre düzeltilmiş ay sonu toplam çekiş değerleri hesaplanır. Belirlenmiş çekiş değerleri, birim fiyat üzerinden hesaplanarak her ayın ilk haftası doğalgaz abonelerine gönderilir. Her ayın 7. günü son ödeme tarihi olarak belirlenmiştir.
Doğalgaz kullanmaya başlayan firma, günlük gaz çekiş değerlerini, bir önceki günün ölçüm değerlerini (saatlik) ve toplam çekiş bilgilerini (türbinmetre, rotarimetre, corrector, basınç ve sıcaklık) Gaz Dağıtım Firması İşletme ve Bakım Onarım Bölümü’ne fax veya e-posta yoluyla bildirmek zorundadır. Gönderilen değerlerlerin kontrolü, Gaz Dağıtım Firması tarafından alınan değerler üzerinden ve belirlenen periyotlarda istasyon kontrolleri şeklinde yapılır. Saatlik değerlerin alınmasının sebebi, ölçüm ünitelerinde oluşabilecek arızaların erkenden farkına varmak ve müdahale etmektir.
İki yıl üzerinden hazırlanan Sanayi Doğalgaz Satış Sözleşmesi’nin süresini tamamlamak üzere olan firmaya yazı gönderilerek, yeni sözleşme için azami tüketim ve gaz çekiş miktarlarının aylara göre dağılım tabloları istenmektedir. Firma sözleşme yılı sonunda, takip eden yıl için doğalgaz tüketim değerlerinde bir faklılık talep edecek ise yeni sözleşme yılı başlamadan en az bir ay önce isteğini Gaz Dağıtım Firmasına  bildirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, taahhüt edilen gaz çekişleri geçerli olacaktır.

Doğalgazı Emniyetli Kullanmak İçin...

Sertifikalı firma veya dönüşüm yapılacak olan endüstriyel tesis çalışanları Gaz Dağıtım Firmasının kontrolündeki gaz hatlarına veya şebekeye takılmış herhangi bir ekipmana kesinlikle müdahale etmemeli, tesisin yapımı esnasında veya daha sonra böyle bir durum meydana gelirse 187 Doğalgaz Acil servisine bildirilmelidir. Sertifikalı mühendislik firması tarafından tesis yöneticisi, teknik görevli veya ilgili kişiye doğalgaz kullanımında genel emniyet kuralları ve acil durum önlemleri konusunda eğitim verilmelidir. Emniyet ve yakıcı cihazlar için yazılı işletme talimatları hazırlanıp imza karşılığı aynı şahıslara teslim edilmelidir. Hazırlanan bu talimatlar tesisin içinde kolayca okunabilecek bir yere asılmalıdır.

Doğalgaz serbest tüketici aboneliği ile ilgili yol haristası olarak örnek ESGAS referans alarak paylaşılmıştır.

Post a Comment

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski