Maliyet ve işletme şartlarından dolayı genelde doğalgazın olmadığı yerlerde kullanılan dökme LPG, atamosfere kapalı yüksek basınca dayanıklı yatay çelik tanklarda depolanmaktadır. Yatay çelik tanklar, duruma göre yer altına veya yer üstüne montajı yapılabilmektedir. Bu tanklara üretici firmalar, taşıma standartlarına uygun olarak özel tankerler ile ikmalini yapmaktadır.
LPG tanknın yer altı ya da yer üstü olmasına ve hacmine göre TSE 1446 ve Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik’in Ek-10’unda belirtilmiş olan uzaklık değerleri aşağıda Tablo-1’de verilmiştir.


Beher Tankın
Su Hacmi
(m³)
Yeraltı
Tankları
(m)
Yerüstü
Tankları
(m)
Tankların
Birbirinden Uzaklığı
(m)
0.5’den az
3
3
0
0.5- 3.0
3
3
1
3.1- 10
5
7.5
1
10.1- 50
7.5
10
1
50.1-120
10
15
1.5
120.1-250
15
23


Birbirine komşu tankların çaplarının toplamının ¼’ü
250.1- 600
15
38
600.1- 1200
15
61
1200.1- 5000
15
91
5000’den büyük
15
122
1- Yer altı tankları için emniyet uzaklıkları tank emniyet valfı ve dolum ağzından ölçülür. Bu durumda yeraltı tankının herhangi bir kısmının binaya ve üzerinde bina yapılabilecek arsa sınırına uzaklığı 3’m den az olmaz.
2- Yer üstü tankları için emniyet uzaklıkları tankın dış yüzeyinden ölçülür. Aşağıdaki (3) ve (4) nolu notlar sadece yer üstü tanklar için geçerlidir.
3- Tankın komşu arsa sınırına veya ana trafik yoluna sınır olan bölgesine, en az 1,5 m yüksekliğinde betonarme ve eşdeğeri malzemeden yangına 4 saat dayanıklı duvar yapılması hâlinde, tabloda belirtilen mesafeler 1/3 oranında azaltılabilir.
4- Yukarıda belirtilen duvara ilave olarak tankın yarı çap seviyesinden itibaren yere bakan alt yüzeyine, ayaklar da dahil olmak üzere, yangına dayanıklı malzeme ile 2 saat ısı ve yangına karşı yalıtım yapılması halinde, (3.) maddeye göre belirlenen yeni emniyet mesafeleri  1/2 oranında azaltılır.

LPG tankının kurduran işletmelerin yukarıda tabloda belirtilmiş olan mesafeleri koruması gerekmektedir. Fakat gerçek hayatta işletmeler yatırım sonrası büyümeye geçtiğinde ilk projeye ilave sistemler ekleyerek proje dışında ve yukarıdaki tabloya uygunsuz olarak zaman zaman talep edilen tank montajı yapılmasına kesinlikle izin verilmemelidir. 

LPG Tankının Çevre ve Şartları : Yer altı ve yer üstü LPG tanklarının bulunduğu alan koruma amaçlı tel çit ile çevrilmeli, tank çevresinde bulunan otlar ve çöpler temizlenmelidir. Tank sahasına yakın noktada kesinlikle sigara içilmemeli, her türlü ateş kaynağından kaçınılmalıdır. Tank sahası çevresinde yanıcı, parlayıcı herhangi bir madde depolanmamalıdır. Dolayısı ile yukarıda bahsedilmiş olan uyarılara ait levhaların tank sahasına asılması gerekmektedir. 

Tank ve Sahasının Bakımı : Tank ve tank sahası sözleşmeli gaz firmasınca, tankın periyodik bakımları uzman kişilere yaptırılmalıdır. Tankın üzerinde bulunan, vana, emniyet valfi, seviye göstergesi vb. ekipmanlar düzenli kontrol edilmelidir. Tank ve ilgili ekipmanların kesinlikle  topraklamaları yapılmalı ve topraklama ölçümleri düzenli olarak takip edilmelidir. Yer üstü ya da yer altı tüm tanklar korozyona karşı koruma altına alınmalıdır. 

LPG havadan ağır bir yakıt olduğu için LEL yani alt patlama sınırını algılayacak yere yakın bir seviyeye gaz dedektörü kullanılması önerilmektedir. Dedektör çalışma senaryosu, alarm durumunda gaz akışını kesen selenoid vanayı kapatması şeklinde düzenlenmesi gerekmektedir. 

LPG tankının çevresine 2 adet 12 kg KKT (Kuru Kimyevi Tüp) konulması gerekmektedir. Eğer tanklar çok büyükse tank yüzeyini soğutma amaçlı olarak sprinkler sistemi kurulabilir. 
Fotoğraf Habaş'ın web sitesinden alınmıştır. 

Post a Comment

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski