Henüz doğalgaz ulaşmamış tesislerde, Fuel-Oil ve Motorin gibi sıvı yakıtlar ihtiyaca uygun bir şekilde depolara stok yapılarak kullanılır. Tesislerde bu tip yakıtlar üretim ve konfor için kullanılsa da günümüzde motorin yakıtı üretim tesislerinde ayrıca çeşitli araçların yakıt ihtiyacı karşılanmaktadır. Bu tip sıvı yakıtların depolanması ruhsat sırasında itfaiye haricinde süreklilik arz eden bir denetim olmadığından standartlara tam  olarak uyulmamakta veya yanlış uygulanmaktadır.
Sıvı yakıtlara ait depoların mümkünse bina dışında veya en azından kazan dairsi dışında yapılması gerekmektedir. Yakıt sızdırmaz sac tanklarda depolanmalıdır. Yakıt tankı yatay ve dikey olabilir. Yakıt tankına mutlaka havalık yapılması ve havalığın yere bakması gerekir. Aksi halde havalıktan tanka pislik veya hayvan girebilir.
Yakıt depolamasının bina, kazan dairesi vb. dışında yapılması tercih edilmelidir. Depolamada plastik esaslı tanklar yerine sızdırmaz sac tanklar kullanılmalıdır. Yakıt transferinin yapıldığı borular darbeye ve sızıntıya karşı dayanıklı olan çelik borular olmalıdır. Çelik borular sık aralıklar ile kelepçe ile sabitlenmelidir.
Tank seviyesinin kontrol edildiği hortumlar sac koruma ile darbeye karşı korunmalı, sızıntıya karşı düzenli kontrolleri yapılmalıdır. Yakıt tankları sızıntı, kaçak ya da taşmaların çevreye yayılmasının engellenmesi açısından, tank kapasitesinin en az üçte birini alacak şekilde havuz içine alınmalıdır. Tank havuzunun tank hacminin tamamını alacak şekilde dizayn edilmesi önerilir. Seviye kontrolü için kullanılan vanalar kilitli bir şekilde kapalı tutulmalı, vanalar seviye kontrolü sırasında açılarak, sonrasında tekrar kapatılmalıdır. Bu şekilde olası bir sızdırmayı eş zamanlı olarak görebilirsiniz.
Tankların düzenli bakımları yapılmalı, boyaları düzenli olarak yenilenmeli, sızıntı vb. yaşanan noktalar olduğu taktirde onarımı en kısa sürede yapılarak ortama yayılan yakıt temizlenmelidir. Dolu tank üzerinde kesinlikle kesme, kaynak vb. sıcak çalışma işlemleri yapılmamalıdır. Tankın olduğu mahalin yeterli aydınlatması yapılmış olmalıdır.
Ayrıca yakıt tanklarının girişlerine sayaç takılması işletmenin yakıt dolum ve tüketim kontrollerini düzenli olarak yapabilmesini sağlayacaktır. Bunun yanı sıra yakıt dolumu sırasında dolum firmasının ikmal yaptığı yakıt miktarını karşılıklı olarak kontrol edebilme imkanına sahip olmuş olursunuz.

Post a Comment

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski