Ambalajlar kullanıldıktan sonra günümüzde çevreyi kirleten en büyük atıklardır ve bu atıkları geri dönüştüremezsek gelecekte çevresel etkilerini değerlendirdiğimizde çok büyük sorun olarak önümüze çıkacaktır. Dolayısı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan, resmi gazetede 28035 sayılı, 24 Ağustos 2011 Çarşamba tarihinde yayınlanmış olan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, ambalajların çevresel etkilerini en aza indirecek şekilde hazırlanmıştır. Medeni bir ülke olarak ve gelecekte yaşanılır bir dünya için mutlaka bu yönetmeliklere uyulması gerekmektedir. Bu konuda Tesis İşletmecileri ve yöneticilerinin bilinçli olması tesisteki diğer paydaşlar açısından önemlidir.

Ambalaj Atıklarının kontrolü yönetmeliğinin amacı, çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip ambalajların üretimine, ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi  önlenemeyen ambalaj atıklarının tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yolu ile bertaraf edilecek miktarının azaltılmasına, ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesine, ambalaj atıklarının belirli bir yönetim sistemi içinde, kaynağında ayrı toplanması, taşınması, ayrılmasına
ilişkin teknik ve idari standartların oluşturulmasına, yönelik prensip, politika ve programlar ile hukuki, idari ve teknik esasların belirlemektir.Post a Comment

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski