Vücudun korunması  sırasında kullanılacak koruyucu araçların işyeri  şartları ile yapılan işin özelliğine uygun olmasına özen gösterilmelidir.


> Ellerin Korunması

Çalışma hayatında, özellikle de sanayide en çok eller yıpranmaktadır. Eldivenler eli veya elin herhangi bir yerini tehlikelere karşı koruyan kişisel koruyucu bir donanımdır. Aynı zamanda ön kol ve kolun bir bölümünü de koruyabilir.
Eldivenler kendi içinde başka risk oluşturmadan riskten korumayı sağlayabilmelidir.

El için sayılabilecek riskler aşağıdaki gibi olabilir: 
• Mekanik riskler
• Termal riskler
• Kimyasal ve biyolojik riskler
• Elektrik riskleri
• Titreşimler
Eldiven seçimi ve kullanımı sırasında dikkat edilecek bazı noktalar şunlardır: 
• Eldiven temiz ele giyilmelidir
• Eldiveni takarak dokunma ve eli kavrama açısından test edin.
• Ele uygun ölçüde eldiven kullanılmalıdır.
• Unutmayın, eldivenler, bir kimyasal maddeye karşı koruma sağlarken başka bir kimyasal maddeye karşı yeterli koruma sağlamayabilir.
• Eldiven eli terletmemelidir. Aksi takdirde kullanım zorluğu yaratır.
• Her kullanımdan önce delik, yıpranma ve yırtıkları kontrol edin.
• Bulaşık eldiveni kullanmayın. Böyle eldivenler hiç kullanılmamasından
daha tehlikelidir.

Post a Comment

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski