Kazaların iş gücüne ve ekonomiye etkilerinde iş gücü kayıplarını aşağıdaki unsurlar belirlemektedir.
- Yaralanma ile sonuçlanmayan kazalar.
- Bir günden fazla dinlenmeyi gerektirmeyen yaralanmalar.
- 20 günden fazla işten kalacak tedaviyi gerektiren kazalar.
- Sürekli iş göremezlik veya ölüm ile sonuçlanan kazalar.
ILO’ ya göre, GSMH’ nın % 4’ü ülkelerde iş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle yitirilmektedir.
İşyerlerinin ise kârının % 5 - % 15’i iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle kayboluyor.  Ülkemizde SSK 2003 yılı verilerine göre her yıl dört milyar YTL’den fazlası  iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle yok olmaktadır.
İLO (Uluslararası Çalışma Örgütü) araştırmasına göre;
- Her yıl dünyada 270.000.000 işçi iş kazalarında yaralanmaktadır. 
- Ülkemizde ise resmi kayıtlara göre 80.000 iş kazası olmaktadır. 
- Dünyada yılda 1.825.000 işçi iş kazalarında ölmektedir. 
- Ülkemizde ise yılda 1500 işçi iş kazalarında ölmektedir. 

Ülkemiz ile ilgili verdiğimiz rakamlar SSK tarafından kayıt altına alınmış yedi milyon çalışana ait verilerdir. Oysa çalışanın yirmi milyon kadar olduğu tahmin ediliyor.
A.Görünen ( Doğrudan ) Zararlar
Meydana gelen bir iş kazası sonucunda yaralanma, ölüm ve malzeme kaybı ile ilgili tüm giderler, doğrudan zararları ihtiva etmektedir. 
1. Makine-teçhizat hasarı, 
2. Tazminat ödemeleri, 
3. İlk yardım masrafları, 
4. Diğer tıbbî masraflar 
a. Doktor masrafları, 
b. İlâç masrafları, 
c. Tedavi masrafları
d. Sosyal yardım ödenekleridir.
B: Görünmeyen (Dolaylı) Zararlar 
Maliyet yönüyle hesaplama zorluğu olan iş kazası sonucunda ilk anda hissedilemeyen ancak zaman içerisinde maddî ve manevî yükümlülükler sebebiyle iş yerinde ve toplum içinde etkisini gösteren zararlar olarak ifade edilir. Bunlar; 
1. Kaybolan iş günü, 
2. Kaybolan iş gücü, 
3. Üretim kayıpları, 
4. Toplumun uğradığı zararlardır

1 Yorumlar

Teşekkürler.

Yorum Gönder

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski