İş güvenliği ile ilgili kuruluşlar, Kanunlar bu görevi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı;
a-  İş Sağlığı ve Güvenliği Genel müdürlüğüne,
b- Çalışma Genel Müdürlüğüne,
c- SSK Genel Müdürlüğüne vermiştir
Ancak Sağlık Bakanlığının ilgili kuruluşları da kanunlar gereği meslek hastalıkları ve işçi sağlığı konularında çalışma yapmakla görevlendirilmişlerdir.
Milli Prodüktivite Merkezi, iş güvenliği konusunda her düzeyde (işçi, teknisyen ve mühendis) yaygın olarak seminerler düzenleyen, yayın ve döküm an hazırlayan kuruluşlardandır.
Ayrıca belediyeler, işçi ve işveren sendikaları, üniversiteler, basın ve yayın organları, iş adamları dernekleri, sivil toplum kuruluşları da iş güvenliği konusunda etkin görevli kuruluşlardır.

Post a Comment

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski