İş Kazalarında Yapılacak Hukuki İşlemler; iş kazasının işverene bildirilmesi, daha sonra işveren tarafından SGK'ya bildirilmesi, kaza formunun doldurulması ve kaza sırasında yapılması gereken hukuki işlemler olarak sırasıyla bu başlıklara ait işler aşağıda detaylı olarak anlatılmıştır.

İş kazasının İşverene Bildirilmesi 

İşyerinde meydana gelen iş kazasında, kazaya uğrayan çalışana ilk yardım müdahalesi yapılırken aynı anda hiç vakit geçirilmeden varsa kurum hekimi tarafından, yoksa idari kademeler aracılığı ile durum işverene bildirilmelidir. İş kazasının iş yerinde idare ve iş güvenliği bürosu arasındaki bildirime iç bildirim denilmektedir. İç bildirimin yapılması ile işverenin SGK ile temas kurmasının sağlandığı gibi, kazanın tekrarını önlemek için sebeplerin araştırılması ve tedbir alınmasına da imkân sağlanmaktadır.

İş Kazasının İşveren Tarafından S.G.K’ ya Bildirilmesi 

 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 77, işverenler iş yerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne (SSK) bildirmek zorundadır.
SSK Kanunu Madde 27, İşverenin kasten veya ağır ihmali neticesi iş kazasının bu madde gereğince kuruma zamanında bildirilmemesinden veya kaza bildirim formunda yazılı bilginin eksik veya yanlış olmasından doğan ve ileride doğacak olan kurum zararlarından işveren sorumludur.

İş Yeri Kaza Bildirim Formunun Doldurulması.


İş Kazasında Yapılacak Hukuki İşlemler 

Meydana gelen iş kazalarının sonuçlarına ilişkin hükümleri SSK Kanununu kapsamaktadır. 
İş kazası ve meslek hastalığı sonucunda kazaya uğrayan kişinin mağdur olmaması için maddi zararının karşılanması gerekir. 
Maddi yardım yapılabilmesi için iş kazasının geçici iş görmezlik, daimi iş görmezlik veya ölüm ile sonuçlanması gerekir. 
Maddi Yardım Gerektiren Başlıca Ödeme Şekilleri: 
- İlaç, 
- Tedavi giderleri, 
- Protez, 
- Çalışılmayan süre için ücret, 
- Cenaze masrafı, 
- Eş ve çocuklara maaş bağlanması, 
- Tazminatlardır.  
İş kazası ve meslek hastalığı sonucu belirtilen bu ödemelerin yapılması, sosyal güvenliğin gereğidir. 

Post a Comment

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski