Ruhsa ve Denetim Müdürlüğü 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İş yeri açma çalışma ruhsatına ilişkin yönetmelik ve belediye kanunları mer'i mevzuat hükümleri uyarınca sıhhi ve gayri sıhhi iş yerlerinin denetlenmesi ve ruhsat verilmesi, 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu gereğince; kanunda belirtilen iş yerlerine hafta tatili çalışma ruhsatı verilmesi işlemlerini yürütür.
İş yeri açma ve çalışma ruhsatları; işletmecinin değişmesi, iş nevinin değişmesi veya adresinin değişmesi halinde geçerliliğini kaybeder.
İş sahibinin vefatı halinde yasal mirasçılarının altı ay içerisinde müracaatı gerekmektedir. İş yerinin devir edilmesi halinde ise üç ay içerisinde müracaat edilmelidir. Aksi takdirde ruhsat iptal edilir. Ruhsat almadan iş yeri açılmaz ve çalıştırılmaz.
İş yerleri hakkında, BİMER ve Beyaz Masa aracılığıyla yapılan şikayetleri değerlendirir, olumsuzlukların giderilmesi amacıyla çalışmalar yapar ve bu konuda ilgili kişileri bilgilendirir.
Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan iş yeri açılmaz ve çalıştırılmaz. Aksi takdirde yetkili idareler tarafında ruhsatsız iş yeri kapatılır.


Post a Comment

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski