Yangını engellemek için önceden alınan önlemler mal ve can kaybını en aza indirir. Bunun için; ufak bir yangın başlangıcının büyük alevlere dönüşmesini engellemek maksadıyla yapıların projelendirme aşamasından itibaren, yangından korunma  şartname ve  yönetmeliklerine bağlı kalınması gerekir. Kurum, kuruluş ve iş yerlerinde yangını önleyici önlemler iki kısımda ele alınır:

Yapısal Bakımdan Yangından Korunma 
Yapılarda yanmaz veya yanması güç yapı malzemeleri kullanılmalı,
Yangının yayılmasını önlemek amacıyla, yangın bölümleri oluşturulmalı,
Dumanların yayılmasını önlemek için duvardan sızmalar önlenmeli,
Yangına yüksek derecede dayanıklı yapı oluşturulmalı,
Yangının etkilerinden korunmuş kısa kaçış yolları sağlanmalı,
Ateşleyici ve yanıcı malzeme kaynaklarının ayrılmalı,
Her an çalışabilecek durumda faal yangı söndürme cihazları bulundurulmalıdır.

Organizasyon Bakımından Yangından Korunma 
İyi bir bina idaresi,
Gerekli yasakların konulması,
Sabit tesisatın sık sık kontrolden geçirilmesi,
Yangınla savaş tatbikatının yapılması,
Acil ışıklandırma sisteminin kurulması,
Gereksiz yangın yükünün kaldırılması,
Korunma sistemi ve planının düzenli kontrolünün yapılması,
Düzenli bir şekilde alan tatbikatlarının yapılmasıdır.

Ev ve İş Yerlerinde Alınacak Önlemler 
Çatlak, hatalı inşa edilmiş veya dolmuş bacalar yangın nedeni olabilir. Bacalar devamlı temizlenmelidir,
Tavan arası ve bodrumlar temiz tutulmalıdır,
Yanıcı maddeler evinizin veya iş yerinizin uygun bir yerinde saklanmalıdır,
Soba, kalorifer ve mutfak ocaklarından çıkabilecek yangınlara dikkat edilmelidir,
Çocukların ateşle oynamalarına engel olunmalıdır,
Sigara içilmemesi gereken yerlerde bu kurala uyulmalıdır,
Kaynak ve kesme işlemlerinde çok dikkatli olunmalıdır,
Elektrik donanımına ehliyetsiz kişiler el sürmemelidir,
LPG tüplerinin bulunduğu mutfak ve banyolar sürekli havalandırılmalıdır,

Yangına karşı korunmak ucuzdur. Evinizde ve iş yerinizde yangına karşı önlemler almak sanıldığı kadar pahalı değil, tam tersine ucuzdur. Üstelik yangına karşı korunma cihaz ve donanımları yüksek nitelikte ve sağlam olarak üretildikleri için uzun ömürlüdür ve yıllarca hizmet verebilirler.

Yangın Olursa! 
1.  Telaşlanmayınız,
2.  Bulunduğunuz yerde yangın ihbar düğmesi varsa ona basınız,
3.   İtfaiyeye telefon ediniz,
4.  Yangın adresini en kısa ve doğru şekilde bildiriniz,
5.  Mümkünse yangının cinsini (bina, benzin, araç vb.) bildiriniz,
6.  Yangını çevrenizdekilere duyurunuz,
7.  İtfaiye gelinceye kadar yangını söndürmek için elde mevcut imkânlardan yararlanınız,
8.  Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapatınız,
9.  Bunları yaparken kendinizi ve başkalarını da tehlikeye atmayınız,
10.  Görevlilerden başkasının yangın sahasına girmesine mani olunuz.

Post a Comment

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski