Günümüzde bir çok yangının temel sebebi elektriktir. Konfor şartlarının artmasına paralel olarak elektrikli aletlerin çeşitlenmesi sayesinde kullanımları artarak yüksek enerji tüketimlerine sebebiyet vermektedir.  Fakat maalesef bu tüketimle birlikte ülkemizde bir çok enerji kaynakları ve iletim sistemleri aynı şekilde güçlendirilmemiş, bakım yapılmamış, yenilenmemiş ve bundan dolayı çağın gerisinde kalmıştır.
Yangına sebebiyet vermek için uygun yanma koşullarının sağlanması gerekiyor. Bu da yakıcı ve yanıcının bir arada olmasıdır. Elektrik sistemlerinde doğru proje, bakım ve kontroller yapılmazsa bu iki unsur sıkça karşılaşır. Özellikle elektrik sistemlerinde geçen akımın oluşturduğu ısıyı da düşündüğümüzde sistemi göz ardı ettiğimizde aldığımız riskin boyutu ve sonucu yangın olarak önümüze çıkmaktadır.
Medyada sıkça gördüğümüz "elektrik kontağından çıkan yangın" sebebiyetlerini inceleyerek elektrikten dolayı yangınları miminize edecek önerileri bu yazı dizimizle paylaşmaya çalışacağım.
Elektrik Sistemlerinde Yangın Riskleri
Önümüzdeki yazı dizisinde, elektrikten dolayı çıkan yangınların sebepleri üzerine yukarıda ki her bir maddeyi tek tek inceleyerek neden sonuç bilgilerini ve işletmelerde riskleri minimize etmek için gerekli önerileri paylaşmaya çalışacağım.

Post a Comment

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski