Özellikle yeni yapılarda oluşan elektrikten kaynaklı yangınların sebeplerinin en başında yanlış projelendirme gelmektedir. Maliyetleri kısmak adına projeyi ve hesaplanan yükleri minimum katsayılarla değerlendirerek ve buna göre inşa ve tesis edilen sistemler günün birinde yanmaya mecburdur. 
Projelendirme döneminde yapının temel enerji yükleri hesaplanırken bu yüklerin artacağı ihtimali hiç bir zaman göz ardı edilmemelidir. 
Her iletkenin taşıyacağı enerji yükü temelde belli olduğunda iletkene ait ısı izolasyonları üzerindeki yükler dikkate alınarak imal edilmektedir. Eğer hesaplanan yükten daha fazla enerji iletilmesi durumunda, iletkenin ve izolasyonun iletim dayanım eşiği geçilmiş olur ki bu da yangına sebebiyet verir.
Binaları içindeki işletmeler kârlı bir süreçten geçtiğinde büyüme gösterir. Eğer bu büyüme projedeki öngörüden daha fazla ise, mutlaka sistemin trafo, jeneratör ve dağıtım panoları gibi enerji kaynağı iletim noktaları ve bu noktalarda ki yüklere ait proje değerleri kontrol edilmeli. 
Sisteme ait daha önce hazırlanmış ve finalize edilmiş as-built projeler kesinlikle dikkate alınmalı, eğer bir revizyon yapılacaksa elektrik iletim sistemlerinin uçtan uca entegre bir sistem olduğu unutulmamalı ve proje üzerindeki tadilatlar buna göre yapılmalıdır. 
Ayrıca sadece akım taşıma kapasitesine göre kablo kesiti seçilmemeli. Akımla birlikte mutlaka ortam sıcaklığı  ve harmonikler kablo kesiti seçiminde dikkate alınmalıdır. 
Projelendirme aşamasında sistem emniyeti her zaman üst seviye tutulmalıdır. Enerji otomasyonu ve analizör gibi sürekli log ve kumanda yapacak sistemler kurulmalı buna göre günlük olarak sistemin proje değerleri içinde kaldığı takip edilmeli.
Elektrikten dolayı çıkan yangınları engelleme yazı dizimizde Yanlış Projelendirme başlığı altında projeyelendirmeye bağlı olası riskleri paylaşmaya çalıştım.

Post a Comment

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski