Elektrikten dolayı çıkan yangınları engelleme konusuna ait unsurlardan birisi olan elektrik sistemlerinde gerçekleşen harrmonik akımlara mutlaka dikkat edilmesi gerekir. Günümüzde motor sürücüleri gibi lineer olmayan akım çeken birçok elektronik cihazlar elektrik sistemlerinde harmonik akımların oluşmasına sebep olurlar. Harmonik akımlar enerji kalitesini bozarken aynı zamanda kabloların ısınmasına sebep olur.
Elektrik sistemlerinde mevcut olan 3. harmonik ve katları trafonun yıldız noktasında birbirlerinin üzerine binerek toprağa akar. Eğer topraklama direnci yüksek ve toprak iletkenlerinin kesiti düşük ise bu harmonikler kabloların yanmasına sebebiyet verebilir.
Harmonik akımların bir başka tehlike yaratan unsuru ise yüksek frekanslı harmonik akımlar iletken kesitini tam olarak kullanmaz ve frekans arttıkça kablonun dış kenarlarını kullanırlar. Bu da harmoniklerden dolayı kabloların ve özellikle bağlantı ek parçalarının fazla ısınması nedeniyle yangın riski oluştur.
Harmonik akımlardan dolayı oluşan riski bertaraf etmek için, elektrik sistemlerine ait, pano, kablo ve şalt malzemelerinin bakımları ve elektrik sistemlerinin düzenli harmonik ölçümleri yapılmalıdır.

Post a Comment

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski