Son zamanlarda lisansız elektrik üretmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin en çok, lisans olmadan en fazla ne kadar elektrik üretirim sorusunu soruyordu. Çünkü halen 500 kW' a kadar üst limit olan lisanssız elektrik üretimi 13 Mart 2013 tarihinde TBMM' nin Yeni Elektrik Piyasası Kanununa göre lisanssız elektrik üretim limiti 1MW  üst olarak revize edildi.
Mevcut yeni yönetmelik, yeni kanuna göre gelecek aylarda EPDK tarafında 1000 kW yani 1 MW olarak tekrar düzenlenecektir. Bu arada Lisanssız elektrik üretenler Lİ-DER derneği, “Elektrik Piyasası Kanunu Tasarısı” hakkında görüşlerini paylaşmak üzere, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Sn Mahmut Mücahit Fındıklı’nın daveti üzerine 9 Ocak tarihinde TBMM’deki Komisyon toplantısına katılmıştır. YK Başkanı Yalçın Kıroğlu ve YK Üyesi Mürşat Özkaya tarafından temsil edilen Lİ-DER derneği Komisyon’a ilettiği ve toplantıda aktardığı görüş ve önerileri aşağıda ifade edildiği şekilde görüş ve önerilerini aktarmıştır.

Madde 14)
Mevcut Durum:
Lisanssız elektrik üretimi sektörüne yönelik yapılan en önemli değişiklik kurulu güç limitinin 500 kW’dan 1 MW’a yükseltilişi olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça faydalı sonuçları olacağını düşündüğümüz bu değişiklik, özellikle güneş enerjisi projeleri için şu anda açık olan tek pazar olmasından dolayı, bu alandaki firmalar için oldukça önemli olacaktır. Rüzgar sektöründeki projeler için ise 1 MW demek çok daha fazla ürünün bu alana girebilmesi demek olduğundan, kısıtlı sayıda ürün ve üretici ile çalışmak zorunda kalan firmaların elini güçlendirecektir.
Bu bölümde ayrıca imdat gruplarının ve iletim ve dağıtım sistemi ile bağlantı tesis etmemiş sistemlerin lisans muafiyetine sahip oldukları belirtilmiştir.
Lisanssız Mevzuatlarında yer almasını önerdiğimiz maddeler
İzole Sistemler:
“İletim ve dağıtım sistemiyle bağlantı tesis etmeyen üretim tesisleri lisans alma yükümlülüğünden muaftır” maddesinin “iletim ve dağıtım sistemine bağlı bir tüketim tesisi için kurulacak yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan bir üretim tesisi, tüketim tesisi iletim ve dağıtım sistemi ile bağlantılı olsa dahi, üretilen elektriğin tüketim tesisinde kullanılacağının yani hiçbir şekilde şebekeye verilmeyeceğinin taahhüt edilmesi koşuluyla lisans alma yükümlülüğünden muaftır”ile değiştirilmesi uygun olacaktır.
Herhangi bir güç sınırlamasına tabi tutulmadan kurulabilecek bu sistemlerin “izole sistem” sayılarak lisans almaktan muaf tutulmaları, yatırımları hızlandırıcı etki yapacaktır. Ayrıca üretim tesisinin şebeke ile alışverişi olmayacağı için şebekeye herhangi bir etkisi de olmayacaktır.
2 MW Kısıtlaması:
Lisanssız projeler için TDM (Trafo Dağıtım Merkezi) kapasitesi limiti olan 2 MW’lık sınırlama, sektör için yakın zamanda büyük bir problem olarak ortaya çıkarabilir. Bazı TDM’lerde boş kapasite kalmadığı bilinmektedir. Bu durum, o bölgede bulunup ta, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak kendi elektriğini üretmek isteyenleri zorlamaktadır.
Bu yüzden, en azından lisanssız mevzuatı çerçevesinde kurulması planlanan yenilenebilir enerji üretim sistemlerinin, ürettiği elektriği hiçbir şekilde şebekeye vermeyecek şekilde dizayn ve taahhüt edilmesi halinde, bu sistemlerin yönetmelikte geçen 2 MW trafo kısıtlamasına tabi olmadan kurulmasının önü açılmalıdır.
Elektrik Satışına Muafiyet:
Elektrik üretiminde muafiyet olarak adlandırılabilecek “Lisanssız Elektrik Üretimi” belli bir sınır dahilinde yasal olabiliyorsa, aynı şekilde satışına da bir muafiyet tanınabilir (örneğin yıllık 10 MWh). Bu durum ülkemizde yenilenebilir enerjinin gelişmesi için büyük fırsattır. Bu alanda üzerinde düşünülmesi gereken 2 nokta vardır.
1) Lisanssız mevzuatına göre elektrik üretim sistemi kuran yatırımcıların, kullanamadıkları elektriği başka bir tüketiciye satmalarının önü açılmalıdır (elektrik satış anlaşması). Bu sayede tüketim birleştirmenin ortaya koyduğu problemler ortadan kalkacaktır. Zaten kurulan sistemler en fazla 1 MW olduğu için şebekeye büyük sıkıntı yaratmayacaktır.
2) Bu mevzuat kapsamında yatırım yapmak isteyen ama ne kendi finansman gücü olan ne de finans kuruluşlarından uygun finansman sağlayabilen firmalara yönelik olarak, bu yatırımların başka finansör firmalar tarafından yapılabilmesinin ve üretilen elektriğin tüketim noktasına satılmasının önü açılmalıdır (Elektrik Satış anlaşması). Bu sayede lisanssız sektörüne de uzun vadeli elektrik satış anlaşması yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcı firmalar da girebileceklerdir.
Bu alanda sektörün önde gelen dernekleri ile aynı fikirde olduğumuz yaptığımız görüşmelerden de ortaya çıkmaktadır.
Bilgilerinize arz ederiz.
 Yalçın KIROĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

Post a Comment

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski