Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği  (Ek 5)R.Gazete No. 28300


                                                  R.G. Tarihi: 22.5.2012

     Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
Ek-5

ÜRETİCİ RAPORLAMA TABLOLARI

Tablo 1: Toplanan ve İhraç Edilen AEEE Miktarları

|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
|          | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6     | 7    |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
|          |Piyasaya|Toplanan|Toplanan|Toplanan| Türki- |AB     | AB   |
|          |Sürülen | Evsel  | Evsel  | AEEE   | ye'de  |ülkele-|dışın-|
|          | EEE    | AEEE   |olmayan |(2)+(3) | işlenen|rine   |daki  |
|          |        |        | AEEE   |        | AEEE   |ihraç  |ülke- |
|          |        |        |        |        |        |edilen |lere  |
|          |        |        |        |        |        | AEEE  |ihraç |
|  Ürün    |        |        |        |        |        |       |edilen|
|kategorisi|        |        |        |        |        |       | AEEE |
|          |--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
|          | Toplam | Toplam | Toplam | Toplam | Toplam | Toplam|Toplam|
|          | Ağırlık| Ağırlık| Ağırlık| Ağırlık| Ağırlık|Ağırlık|Ağır- |
|          | (ton)  | (ton)  | (ton)  | (ton)  | (ton)  | (ton) |lık   |
|          |        |        |        |        |        |       |(ton) |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| 1.       |        |        |        |        |        |       |      |
| Büyük ev |        |        |        |        |        |       |      |
| eşyaları |        |        |        |        |        |       |      |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| 2.       |        |        |        |        |        |       |      |
| Küçük ev |        |        |        |        |        |       |      |
| aletleri |        |        |        |        |        |       |      |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| 3.       |        |        |        |        |        |       |      |
| Bilişim  |        |        |        |        |        |       |      |
| ve tele- |        |        |        |        |        |       |      |
| komüni-  |        |        |        |        |        |       |      |
| kasyon   |        |        |        |        |        |       |      |
| ekipman- |        |        |        |        |        |       |      |
| ları     |        |        |        |        |        |       |      |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| 4.       |        |        |        |        |        |       |      |
| Tüketici |        |        |        |        |        |       |      |
| ekipman- |        |        |        |        |        |       |      |
| ları     |        |        |        |        |        |       |      |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| 5.       |        |        |        |        |        |       |      |
|Aydınlatma|        |        |        |        |        |       |      |
|ekipman-  |        |        |        |        |        |       |      |
|ları      |        |        |        |        |        |       |      |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| 5a. Gaz  |        |        |        |        |        |       |      |
| desarj   |        |        |        |        |        |       |      |
| lambaları|        |        |        |        |        |       |      |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| 6.       |        |        |        |        |        |       |      |
|Elektrikli|        |        |        |        |        |       |      |
| ve       |        |        |        |        |        |       |      |
|elektronik|        |        |        |        |        |       |      |
| aletler  |        |        |        |        |        |       |      |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| 7.       |        |        |        |        |        |       |      |
| Oyuncak- |        |        |        |        |        |       |      |
| lar,     |        |        |        |        |        |       |      |
| eğlence  |        |        |        |        |        |       |      |
| ve spor  |        |        |        |        |        |       |      |
| ekipman- |        |        |        |        |        |       |      |
| ları     |        |        |        |        |        |       |      |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| 8.       |        |        |        |        |        |       |      |
| Tıbbi    |        |        |        |        |        |       |      |
| cihazlar |        |        |        |        |        |       |      |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| 9.       |        |        |        |        |        |       |      |
| İzleme   |        |        |        |        |        |       |      |
| ve       |        |        |        |        |        |       |      |
| kontrol  |        |        |        |        |        |       |      |
| aletleri |        |        |        |        |        |       |      |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| 10.      |        |        |        |        |        |       |      |
| Otomatlar|        |        |        |        |        |       |      |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|


Tablo 2: Geri Kazanım, Geri Dönüşüm ve Yeniden Kullanım Miktarları

|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|              | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ürün         | Geri     | Geri     | Yeniden  | Yeniden  | AEEE nin |
| kategorisi   | Kazanım  | Kazanım  | Kullanım | Kullanım | Bütün    |
|              |          | Oranı    | ve Geri  | ve Geri  | Olarak   |
|              |          |          | dönüşüm  | Dönüşüm  | Yeniden  |
|              |          |          |          | Oranı    | Kullanımı|
|              |----------|----------|----------|----------|----------|
|              | Toplam   |          | Toplam   |          | Toplam   |
|              | Ağırlık  |  %(*)    | Ağırlık  |  %(**)   | Ağırlık  |
|              | (ton)    |          | (ton)    |          | (ton)    |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. Büyük ev  |          |          |          |          |          |
| eşyaları     |          |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2. Küçük ev  |          |          |          |          |          |
| aletleri     |          |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3. Bilişim   |          |          |          |          |          |
| ve teleko-   |          |          |          |          |          |
| münikasyon   |          |          |          |          |          |
| ekipmanları  |          |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4. Tüketici  |          |          |          |          |          |
| ekipmanları  |          |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 5.           |          |          |          |          |          |
| Aydınlatma   |          |          |          |          |          |
| ekipmanları  |          |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 5a. Gaz      |          |          |          |          |          |
| desarj       |          |          |          |          |          |
| lambaları    |          |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 6.           |          |          |          |          |          |
| Elektrikli   |          |          |          |          |          |
| ve           |          |          |          |          |          |
| elektronik   |          |          |          |          |          |
| aletler      |          |          |          |          |          |
| (büyük ve    |          |          |          |          |          |
| sabit sanayi |          |          |          |          |          |
| aletleri     |          |          |          |          |          |
| hariç olmak  |          |          |          |          |          |
| üzere)       |          |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7.           |          |          |          |          |          |
| Oyuncaklar,  |          |          |          |          |          |
| eğlence ve   |          |          |          |          |          |
| spor         |          |          |          |          |          |
| ekipmanları  |          |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 8. Tıbbi     |          |          |          |          |          |
| cihazlar     |          |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 9. İzleme    |          |          |          |          |          |
| ve kontrol   |          |          |          |          |          |
| aletleri     |          |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 10. Otomatlar|          |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|

(*) Geri kazanım oranı, Tablo 2'deki geri kazanım (1) miktarının Tablo 1'deki toplam işlenen miktara (5+6+7) oranıdır.
(**)Yeniden kullanım ve geri dönüşüm oranı, Tablo 2'deki yeniden kullanım ve geri dönüşüm (3) miktarının Tablo 1'deki toplam işlenen miktara (5+6+7) oranıdır.

Not: Tabloda gri ile boyanmış alanlar isteğe bağlı olarak doldurulacaktır.

İlgili yönetmelik toplam 6 bölüm ve 5 ekten oluşmaktadır.

Bölümler
Ekler

Post a Comment

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski