Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği  (Ek 2)R.Gazete No. 28300


                                                  R.G. Tarihi: 22.5.2012

     Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ


Ek-2

YÖNETMELİĞİN 5 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) BENDİ HÜKMÜNDEN MUAF TUTULAN KURŞUN (Pb), CIVA (Hg), ARTI ALTI DEĞERLİKLİ KROM (Cr6+), POLİBROMÜRLÜ BİFENİLLER (PBB) VE POLİBROMÜRLÜ DİFENİL ETERLER (PBDE) İLE KADMİYUM (Cd) UYGULAMALARI

     A - Kurşun (Pb), cıva (Hg), artı altı değerlikli krom (Cr6+), polibromürlü bifeniller (PBB) ve polibromürlü difenil eterler (PBDE) ile kadmiyumun (Cd) homojen bir malzemede ağırlık olarak kabul edilebilir azami düzeydeki konsantrasyon değerleri.

|----------------------------------|--------------------------------|
| Madde                            | Miktar                         |
|                                  | (Homojen bir malzemede         |
|                                  | ağırlık olarak)                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Cıva (Hg)                        | %0,1                           |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Artı altı değerlikli krom (Cr6+) | %0,1                           |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Polibromürlü bifenil (PBB)       | %0,1                           |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Polibromürlü difenil eterin      | %0,1                           |
| (PBDE)                           |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Kurşun (Pb)                      | %0,1                           |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Kadmiyum (Cd)                    | %0,01                          |
|----------------------------------|--------------------------------|

     B - Diğer Uygulamalar:
     1. Lamba başına 5 mg'i geçmemek üzere, kompakt floresan lambalardaki cıva.
     2. Aşağıdaki miktarları geçmemek kaydıyla, genel kullanım amaçlı düz floresan lambalardaki cıva:
     a) Halofosfat              10 mg
     b) Normal ömürlü trifosfat  5 mg
     c) Uzun ömürlü trifosfat    8 mg
     3. Özel amaçlı düz (doğrusal) floresan lambalardaki cıva.
     4. Bu Ek'te özel olarak bahsi geçmeyen diğer lambalardaki cıva.
     5. Katod ışın tüpleri, elektronik bileşenler ve floresan tüplerin camındaki kurşun.
     6. Alaşım maddesi olarak çelikte ağırlıkça en fazla % 0,35 oranında, alüminyumda ağırlıkça en fazla % 0,4 oranında, bakır alaşımlarında ağırlıkça en fazla % 4 oranında kurşun.
     7. Yüksek ergime sıcaklığına sahip lehim içindeki kurşun (örnek: % 85'ten daha fazla kurşun içeren kurşun bazlı alaşımlar):
     a) Sunucularda, veri depolama ve veri depolama dizisi sistemlerinde, anahtarlama, sinyal, iletim ve telekomünikasyon sistemleri için ağ yönetimi ile ilgili ağ alt yapı donanımlarında kullanılan lehimlerdeki kurşun,
     b) Elektronik seramik parçalardaki kurşun (örnek: piezzoelektronik cihazlar).
     8. Diğer ilgili mevzuat ile yasaklanmış uygulamalar hariç olmak üzere, elektrik kontaklarında ve kadmiyum kaplamalardaki kadmiyum ve bileşikleri.
     9. Absorbsiyonlu buzdolaplarında, karbon çelik soğutma sistemlerindeki korozyon önleyici madde olarak kullanılan krom6+ (Cr6+):
     a) Polimerik uygulamalarda kullanılan DecaBDE,
     b) Kurşun-bronz alaşımlı yatak ve burçlardaki kurşun.
     10. Birbiri ile uyumlu konnektör bacak sistemlerinde kullanılan kurşun.
     11. Isıl iletim modülü c-halkası için kaplama maddesi olarak kurşun.
     12. Optik ve filtre camlarda kullanılan kurşun ve kadmiyum.
     13. Mikroişlemcilerin kılıfı ile bacakların birbirlerine bağlanmasında kullanılan, alaşımında ikiden fazla element bulunan, ağırlık olarak % 80'den fazla, % 85'den az kurşun içeren lehimlerde kullanılan kurşun.
     14. Flip-Chip entegrelerinin kılıflarındaki yarı-iletken çekirdek ile kılıf taşıyıcısı arasındaki elektriksel bağlantıyı sağlayan lehimlerin içerdiği kurşun.
     15. Silikat kaplamalı tüp içeren lineer akkor flamanlı lambalarda kullanılan kurşun.
     16. Profesyonel reprografi uygulamaları için kullanılan yüksek yoğunluklu deşarjlı (HID) lambalardaki ışık sağlayıcı etken halinde bulunan kurşun-halide.
     17. BSP (BaSi2O5:Pb) gibi fosforları ihtiva eden, bronzlaştırıcı lamba olarak kullanılan ve de diazo-baskı reprografisi, litografi, böcek öldürücüler, SMS ((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb) gibi fosfor içerikli foto kimyasal ve kür işlemlerindeki özel lambalar olarak kullanılan deşarjlı lambaların floresan tozlarının içinde, aktivatör halinde bulunan kurşun (ağırlıkça % 1 veya daha az kurşun).
     18. Özel bileşimlerde temel amalgam olarak kullanılan PbBiSn-Hg ve PbInSn-Hg içeren kurşun ve çok küçük enerji tasarruf lambaları (ESL)'nda yardımcı amalgam olarak kullanılan PbSn-Hg içeren kurşun.
     19. Likid kristal ekranlarda (LCD) yer alan düz floresan lambaların ön ve arka katmanlarının birleştirilmesinde kullanılan camdaki kurşun oksit.
     20. Borosilikat camların üzerine yapılan cilalama uygulaması için kullanılan baskı mürekkeplerindeki kurşun ve kadmiyum içerikleri.
     21. Fiber optik iletişim sistemlerinde kullanılan RIG (nadir elementler sınıfından demir içeren grena) Faraday rotatörlerde saflığı bozan kurşun.
     22. İnce bacak aralıklı bileşenlerdeki bacak kaplamasındaki kurşun (bacak aralığı 0.65 mm'den küçük olan NiFe leadframe'e (entegre kılıflama şekli) sahip ve bacak aralığı 0.65 mm'den küçük olan bakır leadframe'e (entegre kılıflama şekli) sahip konnektörler hariç)
     23. Sıralı çok katmanlı seramik (disksel ve düzlemsel) delikten geçmeli kondansatörlerin makine lehimlemelerinde kullanılan kurşun.
     24. Plazma ekran panellerinde (PDP) ve yüzey iletken elektron yayıcı ekranlarda (SED) yapısal elemanlarda kullanılan kurşun oksit (Esasen ön ve arka cam dielektrik katmanında, veri yolu elektrotunda, siyah şeritte, adres elektrotunda, bariyer nervürde, sızdırmazlık fritinde ve frit halkasında, baskı macunlarında kullanılır.).
     25. Siyah ışıklı mavi (BLB) lambaların cam kaplamasındaki kurşun oksit.
     26. Yüksek güçlü (125 dB SPL ve üzerindeki akustik güç düzeylerinde saatler boyunca çalışacak şekilde tasarlanmış) hoparlörlerde kullanılan transdüserler için lehim olarak kurşun alaşımları.
     27. 19/3/2002 tarihli ve 24700 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kristal Cam Ürünleri Yönetmeliği ekinde tanımlanan kristal camlarda bulunan kurşun bağı.

İlgili yönetmelik toplam 6 bölüm ve 5 ekten oluşmaktadır.

Bölümler
Ekler

Post a Comment

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski