Belediyeden Asansör Ruhsatı Nasıl Alınır? sorusuna cevap vermeden önce asansör ruhsatı nedir bilmekte fayda var.
Asansör ruhsatı nedir ? Asansör ruhsatı, asansörlü bir şekilde inşa edilen konutlar için belediyeden alınan belgedir.

Asansör ruhsatı neden gerekli?

Asansör Ruhsat Dosyası Asansör Yönetmeliği 95/16/AT‘nin Yedinci Bölüm Asansör Tesis ve İşletme Uygulamalarında şu şekilde açıklanmıştır:

İşletme ruhsatı, asansör firması tarafından belediyeden ve belediye hudutları dışındaki yapılar için valilikten alınan belgelerdir. Bu belge verilirken: asansör firmasınca bu Yönetmelik gereği asansörün tasarımı, projelendirilmesi (avan, uygulama, mukavemet, trafik hesapları), imalatı ve montajı yapılarak ve bakım sözleşmesiyle bakımı üstlenilerek, can ve mal güvenliği acısından uygun olması ve CE uygunluk işareti ile Onaylanmış kuruluştan alınan AT tip inceleme belgesinin ve AT uygunluk beyanının varlığı aranır. Belgesi bulunan ve CE uygunluk belgesi taşıyan asansörler için ilgili kurumlarca ruhsat aşamasında ayrıca inceleme ve denetim yapılmaz.

Asansör ruhsatı nasıl alınır?

Asansör ruhsatı almak için bağlı bulunan belediyeye başvuruda bulunmak gereklidir. Bunun için belediyeye bir dilekçe verilmelidir. Belediye bazı belgeler isteyecektir. Dilekçe ile birlikte istenilen belgelerde belediyeye sunulur. Uygun olması durumunda asansör ruhsatı belediyece verilir.

Ruhsat alırken izlenecek yol sırasıyla şöyledir:
 • Dilekçe, İmar ve Şehircilik Müdürünün havalesinden sonra kayıt altına alınır. Dosya, imar planı tarafından asıl dosyasıyla birleştirilmek ve raportöre sunulmak üzere arşiv sorumlusuna gönderilir. 
 • Roportör, TMMOB ile belediye arasında yapılan protokol gereği, asansörün kontrolünün yapılması için Makine Mühendisleri Odasına yazı gönderilir.
 • Makine Mühendisleri Odasından gelen cevap doğrultusunda harç ve ücretler hesaplanır. Hesaplanan bedeller başvuru sahibi tarafından Belediye Gelir Servisi veznelerine yatırılır.
 • Asansör ruhsatı 3 nüsha doldurularak ilgili Başkan Yardımcısına imzalatılır.
 • Asansör ruhsatının iki nüshası ilgiliye teslim edilir. Diğer nüshası, dilekçe, firma bilgileri ve belgeleri, projeleri, harç ve ücretle ilişkin makbuz dosyalanarak arşivlenmek üzere arşiv sorumlusuna teslim edilir.
Asansör ruhsatı için hangi belgeler gereklidir?
 • Yapı ruhsatı fotokopisi 
 • Asansör bakım sözleşmesi/Garanti belgesi 
 • Asansör firmasının CE belgesi 
 • Asansör AT uygunluk beyanı 
 • Asansörün temek aksamlarının CE belgesi 
 • Makine ve Elektrik mühendisi tarafından hazırlanan Asansör projesi 
 • Projeyi hazırlayan Makine ve Elektrik SMM belgeleri
Asansör ruhsatı için belediyeye verilen dilekçe nasıl olmalıdır?

........................ Belediye Başkanlığı
İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne

 ............................................ Mahallesi ............ pafta .............. parsel nolu yer üzerinden ............. adet asansörüne ruhsat verilmesi için gereğinin yapılmasını arz ederim.

 Yapı Ruhsat Sahibi
 Ad Soyad:
 Adres:
 Tel No:
 Asansör firması:
 ..../..../20......

Post a Comment

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski