İNŞAAT PROJELERİNDE HUKUKİ AÇIDAN İZLENECEK YOLLAR

İNŞAAT PROJELERİNDE TÜKETİCİ AÇISINDAN HUKUKİ HAK ARAMA YÖNTEMLERİ

Öncelikle projelerin geç tesliminden vey hiç teslim edilmemesinden kaynaklı hukuki olarak 2 yöntem belirmektedir.

Bunlardan ilki, ceza davasıdır ki maliyeti tüketici açısından yoktur. ( Harç v.s )
Ceza davalarında sözleşmenin yapıldığı yer, yani inşaatın adresinin bulunduğu yer adliyesine ceza davası dilekçesi adliye kalemine bırakılır. ( Bu tarz ceza davalarına ağır ceza mahkemeleri baktığı için, inşaatın alanı hangi adliye kapsamında buna dikkat ediniz )

Ceza davası dilekçesi nasıl hazırlanır? Neler Yazılır? Ek olarak delil neleri koymanız gerekir?

Hemen şunu belirtelim, dilekçenize ek olarak inşaat firması ile yaptığınız sözleşmeden bir fotokopi ve diğer yaptığınız tüm yazılı materyalleri dilekçeye ek olarak koymanız gerekmektedir ki savcı iddianameyi açarken delillere bakmaktadır. Dilekçeden 2 nüsha şeklinde,tüm bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde,word ün içine kopyala yapıştır şekliyle atıp dolduruyorsunuz.DİLEKÇE ÖRNEĞİ
BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA

MÜŞTEKİ : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No: ( şikayet eden, adı soyadı tc kimlik numarası )

Adres :  ( şikayet edenin ikamet adresi )

ŞÜPHELİ : İnşaat firmasının ünvanı ve firma sahibinin adı soyadı.

SUÇ : ŞİRKETİN TİCARİ FAALİYETİ KAPSAMINDA DOLANDIRICILIK

SUÇ TARİHİ : …/…/… ( inşaat firması ile yaptığınız sözleşme tarihi )

AÇIKLAMALAR :
1- Buraya meydana gelen olay ne ise ,aynen ve açıklamalı  yazılır. Buraya firmanın sizinle sözleşme yaptığını , sözleşme tarihinde bu edimlerine yerine getirmediğini ve sonradan satışı yapılan yerin ruhsatsız olduğunu, olmayan hayali bir yerin satışının yapıldığı gibi konular yazılacaktır.

DELİLLER : Firma ile sizin aranızda yapılan sözleşme fotokopileri, ödeme makbuzları,varsa banka dekontları,senetler v.s , konu ile ilgili yazılı delil ne varsa hepsi. Firma tarafından yapılan web site açıklamaları, varsa videolar v.s

HUKUKİ NEDENLER : TCK. maddeleri ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklandığı üzere şüpheli hakkında kamu davası açılmasına ve cezalandırılmasının sağlanmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/…

müşteki
Adı ve Soyadı : ( şikayetçi adı soyadı ve imzası )
İmza


Yukarıda mavi bölümü worde atıp 2 nüsha olarak çıkartıp, eklerine de sözleşmeleri koyduğunuzda işlem tamamlanacaktır. Sonra bu dilekçe ve eklerini Bakırköy Adliyesine gidip teslim edeceksiniz. Tüm işlem bu kadar. Daha sonra duruşma tarihi v.s gibi işlemler size zaten yazılı olarak gönderilecektir. Dava açmak korkulacak gibi bir şey değildir. Önemli olan haklı olun, hakkınızı arayın. Çünkü suçluların en çok korktuğu şey hakkını arayan insanlardır. Yukarıda verdiğim dilekçe için avukat tutmanıza dahi gerek yoktur. Gördüğünüz üzere çok basit bir dilekçedir. Nerelere neler yazılacağını da anlattım. Dilekçeyi verdikten sonra zaten savcı artık davayı açıp takibini kamu adına yapacaktır. Dilekçeden 2 nüsha, ve eklerinden yani yaptığınız sözleşme, ödeme dekontları ve diğer delillerden birer nüsha dilekçe ekine koyuyor ve savcılık kalemine teslim ediyorsunuz. Savcılık kalemi size iki nüsha dilekçenizin bir nüshasını teslim alındı ve onaylayarak size geri veriyor. İşlem bu kadar.

Yazının ikinci bölümü olan İNŞAAT TESLİMLERİNDE HUKUKİ SÜREÇ İŞLEMESİ 2 ( Tüketici açısından, Tüketici mahkemesine Verilmesi)

 Her türlü hukuki sorularınız için ise ;  hukukcuplatformu@gmail.com
Kaynak : http://insaatteslimlerindehukukisurec.blogspot.com.tr/

Post a Comment

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski