İhtiyati haciz nedir? İhtiyati haciz nasıl olur? İhtiyati haciz işlemleri. İhtiyati hacizlerde,alacak taraflar arasında ihtilaflı olup,ancak mahkemeler alacaklının alacağını dava sonuçlanıncaya kadar teminat altına almak için konulan hacizdir. Bu sebeple ihtiyati hacizlere ilişkin şerh talepleri ilgili mahkemenin talebi ile icra müdürlüklerince Tapu Sicil Müdürlüğüne yapılmaktadır.
Terkini: İhtiyatı hacizi koyduran merciin talebi ile terkin edilir.

Post a Comment

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski