Kat irtifakı tanımı ; Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından bu kanun hükümlerine göre kurulan irtifak hakkına ( Kat İrtifakı), bu haklara sahip olanlara da (Kat İrtifakı Sahibi) denir. Kat irtifakı hakkında biraz daha açıklama yapmak gerekirse, İmarlı bir arsanın imar durumuna uygun bir inşaat projesi yapılır ve bölgeye bağlı belediye tarafından onaylatıldıktan sonra, inşaatın temel ruhsatı alınır. Temel kazma işlemi yapılarak inşaata başlanır ve bodrum kat veya su basmanı çıktıktan sonra, belediye temel üstü inşaat yapım izni ve ruhsatı verir. İnşaatın bu aşamasında, yani daha ortada yapı yokken bağımsız bölümlerin kat irtifakları kurulabiliyor ve kat irtifaklı tapular çıkarılabiliyor.
Kat irtifakı inşaat yapılacak veya yapılmakta olan arsa üzerinde sizin almayı düşündüğünüz dairenin hissesine düşen arsa tapusu demek. Yani siz diyelim ki 5.000 m2 bir arasa üzerinde 100 eşit daireden oluşan bir sitede 1 daire aldınız, yani sitenin 1/100'ü 50 m2 arsa sizin oluyor ve kart irtifakı tapusunda aldığınız daireye ait 50 m2 arsa olarak belirtiliyor. Tapu dairesinden alınan bu tapuda, ortada daire olmamasına rağmen, yapılacak tüm dairelerin adres ve kapı numaraları belediye tarafından belirleniyor.
Kısaca kat irtifakı tapusu, inşaatı henüz başlamamış ya da inşaat halindeki ev için, müteahhit ile evi satın alan arasında yapılan karşılıklı bir anlaşmadır ve tapu dairesinden alınır.Tarafların bu belgeyle birbirleri hakkında yükümlülükleri vardır. Bu belgeyle binayı yapan binanın özellikleri, metrekaresi, modeli vs hakkında taahhüt verirken, evi satın alan da ödemeler konusunda söz vermiş olur.
Konut kredisi kullanırken bankalar kat irtifakı olmayan eve kredi vermezler. Kat irtifakı henüz inşatına başlanmamış ya da yeni başlanmış bir bina için alınan bir belgedir ve tapu dairesinden alınır.

Kaynak ve derleme ; apartmanyoneticisi, enuygun.com, remax-smart.com, www.tesisisletimi.com

Post a Comment

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski