Şufa'dan Feragat; Hisseli taşınmazlarda,hissedarlar dışında üçüncü kişilere satış yapılması halinde diğer hissedarların kanunen öncelikli satın alma hakları bulunmaktadır. Söz konusu bu haktan paydaşlar isterlerse feragat edebilmektedir. Feragat halinde, feragatte bulunan hissedarlar bir birlerine karşı bu haktan yararlanamazlar.
Kanuni şufa hakkından feragat için, Tapu Sicil Müdürlüğü veya noterlikçe feragat sözleşmesinin düzenlenmesi gerekmektedir. Sözleşmenin noterde düzenlenmesi halinde söz konusu sözleşmenin tescili için Tapu Sicil Müdürlüğüne ibrazı gerekecektir. Tescili talepte bulunacak kişiler feragatte bulunan hissedarlar veya onların temsilcileri olacaktır.
Şufa ve Şufa Hakkı hakkında daha fazla bilgi için; Şufa Hakkı Nedir?

Post a Comment

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski