Mirasın İntikali Nedir? : Ölen bir kimsenin mal varlığı ile alacak ve borçlarının mirasçılarına geçmesine denir. Daha detaylı bir şekilde ifade etmek gerekirse. Tapu sicilinde kayıtlı taşınmaz mal malikin ölümü halinde, mülkiyet hakkının mahkemeden alınmış veraset belgesinde veya veraset ilamında belirtilen mirasçılarına Medeni Kanunun hükümlerine göre intikal suretiyle tescili işlemine mirasın intikali denir.
Miras İntikali Nasıl Yapılır?
  • Öncelikli olarak mirasların  intikali için bazı belgeler gerekmektedir.;
  • İntikale konu malın veya emlağın varsa tapu senedi, yoksa emlağın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya mirasçılardan birinin sözlü beyanıi
  • İntikal isteminde bulunan mirasçı veya yetkili temsilcinin fotoğraflı nüfus cüzdanı, eğer cüzdan gösteremiyorsa pasaport olabilir. 
  • İntikal talebi, temsilci tarafından yapılıyor ise ayrıca temsile ilişkin belge,
  • Tapu senedine fotoğraf yapıştırılması isteniyor ise, talepte bulunan mirasçının veya mirasçıların intikali istenen taşınmaz mal sayısı kadar son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafı,i
  • Medeni Kanunun yürürlük tarihi olan 4 Ekim 1926 tarihinden sonraki ölümlerde murise ait veraset ilamı veya belgesinin aslı veya mahkeme veya noterce onaylı örneği
  • Medeni Kanundan önceki ölümlerde (4 Ekim 1926 tarihinden önceki ölümlerde) mahalle veya köy ihtiyar kurulunca düzenlenen ilmühaber veya mahkemeden alınmış veraset belgesinin aslı veya onaylı örneği,
  • Taşınmaz malın niteliği bina ise deprem sigortası.

Post a Comment

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski