Şufa Hakkı Nedir : Hissedarlar arasında birinin üçüncü şahıslara satışında yürürlüğe girme hakkına denir. Daha detaylı olarak ifade etmek gerekirse Şuf'a Hakkı;
Şufa Hakkı Tapu sicili işlemlerinde kullanılan bir terimdir. Şufa hakkı aynı zamanda önalım hakkı olarak da adlandırılmaktadır. Paylı (hisseli) mülkiyete konu olan taşınmazlarla ilgilidir. Herhangi bir hissedarın, hissedar olmayanlara karşı, öncelikli satın alma hakkını belirtmektedir.
Ortak olarak alınan veya ortak olunan bir gayrimenkulde bulunan bir hisse satılacağı zaman, öncelikle diğer hissedarlara satılacak olan hisseyi alıp almayacakları sorulması gerekir ancak mevcut hissedarların bu satış işleminden önce satın almama beyanları ( yazılı veya sözlü olması farketmez ) mevcut işlem için şufa hakkını ortadan kaldırmaz. Şöyle ki şufa hakkı hisseli gayrimenkullerin satışından sonra ortaya çıkan bir haktır bundan dolayıdır ki satış öncesinde yapılan anlaşmaların hukuken bir bağlayıcılığı yoktur.
Eğer paylı mülkiyete konu olan bir taşınmazın hissedar olmayana satışı sonrasında, mevcut hissedarlar satış işleminden sonra şufa haklarını kullanmak suretiyle dava açabilirler. Eğer dava süresi gayrimenkul satışından sonra bildirim yapılmamış ise taşınmazın edinildiği tarih itibarı ile 2 sene, gayrimenkul satışından sonra noter aracılığı ile yeni malikin mevcut gayrimenkul maliklerine bildirim yapması durumunda ise 6 aydır.
Bu süreler içerisinde dava açılmamışsa diğer hissedar malikler şufa haklarını kaybetmiş sayılırlar.
Şufa hakkı için daha fazla bilgi ; Şufadan Feragat Nedir?

Post a Comment

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski