Son yıllarda iş güvenliği ile ilgili kurum ve kuruluşlar eskiye göre daha hassas davranmaktalar. Bu kapsamda kriterlere uygun olan işletmeler iş güvenliği uzmanlarının danışmanlığında akredite kuruluşlara ortam ölçümleri yaptırmaktadırlar. Peki ortam ölçümü yapılması gerçekten zorunlu mu?
Ortam ölçümleri; yasal regülasyonlar kapsamına giren işletmelerde ortam ölçümlerinin yapılması zorunlu ve bununla ilgili kanun daha önce resmi gazetede yayınlamıştır.

6331 Numaralı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu; 
Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma 
MADDE 10 – (1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.
b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.
c) İşyerinin tertip ve düzeni.
ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.
(2) İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler.
(3) İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır.
(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (28512 Nolu Resmi Gazete)
Maddenin 4. fıkrasına göre;
(4) Çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarının neden olduğu tehlikeler ile ilgili işyerinde daha önce kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırma çalışması yapılmamış ise risk değerlendirmesi çalışmalarında kullanılmak üzere; bu tehlikelerin, nitelik ve niceliklerini ve çalışanların bunlara maruziyet seviyelerini belirlemek amacıyla gerekli bütün kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmalar yapılır.


Post a Comment

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski