Avrupa birliğine bağlı, Avrupa Komisyonu tarafından Asansörlerin güvenliğine yönelik bakım ve onarım kapsamında tavsiye olarak  95/216/EC direktifi hazırlanmış ve bu kapsamda  asansörler ile ilgili 10  maddelik güvenlik kuralı yayınlamıştır. Asansörler gibi esasında tamamen hayatı kolaylaştıran bir sistemde eksik ve aksak iş yapılması, böylesine masum bir ulaşım cihazını son derece tehlikeli bir hale sokabilir. Dolayısıyla asansörlerin güvenliğine yönelik her türlü uyarı ve tavsiyenin mutlaka dikkate alınması gerekir. Zaten günümüz kontrol sisteminde özellikle fenni muayene işlemlerinde son yıllarda Avrupa Birliğine uygun (yada yakın) denetimlerin yapılması bu konuda otoritelerin ne kadar ciddi bir şekilde yaklaştığını göstermekte. Fenni muayenede tespit edilen eksikliklerin giderilmemesi noktasında asansörlerin kullanım dışı bırakılarak mühürlenmesi, asansör sahiplerinin daha duyarlı olmaya itmektedir.

Avrupa Komisyonu’nca tavsiye olarak sunulan95/216/EC direktifinde yer alan 10 güvenlik kuralı:

1- Kabin içinde kapı bulunmayan kabinlerin kapılı hale getirilmesi veya benzeri güvenlik şartlarını sağlayıcı tedbirler alınmalı ve buna uygun bir sinyalizasyon sistemi bulunmalı.
2- Askı halatları düzenli kontrol edilmeli ve aşınmış halatlar vakit geçirilmeden değiştirilmelidir.
3- Kabinin her katta durma seviye ayarları düzgün olmalı, giriş-çıkışlarda ayak takılması gibi durumların oluşması engellenmeli, engelli ve yaşlıların kolay geçişleri sağlanmalıdır.
4- Kabin ve katlarda çağrı ve kumanda buton takımlarının engelliler tarafından da kolaylıkla kullanılabilir halde tasarımlanmalı ve monte edilmelidir.
5- Kabin otomatik iç kapısında giriş-çıkış esnasında sıkışmayı önleyici elektriksel tertibat bulunmalıdır.
6- Asansörün mevcut paraşüt sistemi standardın öngördüğü beyan hızına uygun olarak seçilmeli ve yüksek hızlarda (0,6 m/sn üstü) yavaşlamalı fren tertibatı kullanılmalıdır.
7- Kabin içinden dışarı ile iletişim sağlayacak interkom (çift yönlü haberleşme tertibatı) kurulmalıdır.
8- Asbestli fren balataları kullanılmamalıdır. Bunlar insan sağlığı için tehlikeli olup pek çok sektörde yasaklanmıştır.
9- Kabinin yukarı yönde kontrolsüz hareketini engelleyecek tedbirler alınmalıdır.
10- Kabinde elektrik kesintisi sırasında kullanılmak üzere acil bir aydınlatma sistemi bulunmalıdır.

Post a Comment

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski