Günümüzde dikey ve yatay büyük ve karmaşık sistemli binaların inşası ve bu binalar için yapılan yatırımın ve projelerinin uygunluğunun test edilmesi, sistemlerin devreye alınması ve teslim edilmesi yani Commissioning'i zorunlu hale getirmiştir. Commissioning yapılırken genelde teknik sistemlerin tasarımı uygunluğu, teknik şartnamenin sahada doğru bir şekilde hayata geçtiğini, iş güvenliği kapsamında yangınla mücadele, su ve enerji verimliliği ve tesis kullanıcısı ve yatırımcısının beklentilerinin karşılanma durumu gibi konuları denetlenmesini kapsar.
Yapıların ve bu yapılara yapılan yatırımların büyük olması, yatırımın hedefi ve geri dönüşü kapsamında, inşaası tamamlanmış yapıların  Commissioning yapılması yapıdaki olası riskleri düşürmektedir.
Commissionin esasında yapıların teknik alt yapısını denetler. Bu da elektrik, mekanik ve otomasyon sistemlerinini kapsamakla birlikte aynı zamanda sistemler arası multi disiplinlerin bina ihtiyacına cevap verecek nitelikte olup olmadığına ait denetimlerin yapılmasını da kapsamaktadır. Denetim sırasında ki imalat ve sistemsel ölçümlere ait parametreler  objektif ve tarafsız olarak rapor haline getirilerek binayı (tesisi) işletecek bina teknik ekibine teslimleri yapılır.
Tesislerin büyümesi, karmaşıklaşması ve her geçen gün konfor şartlarının artması yüksek  enerji tüketimini de yanında getirmektedir. Bu kapsamda Commissioning yapılırken enerji tüketimi, tüketimin denetimi ve tasarruf fırsatlarını da incelemekte ve raporlamaktadır. Tesis işletmecileri, en yüksek maliyetin enerji tüketimi olduğunu unutmamalıdır.
Commissionin faaliyetleri son zamanlarda çokça gördüğümüz bina çevre sertifikalandırılması konularında da aktif olarak rol almaktadır. Özellikle dünyada gelişmiş ülkelerde itibarı yüksek olan LEED ve BREEAM sertifikalarının alınması süreçlerini desteklemektedir.
Commissionig de diğer uygulamalar gibi bazı standartlara tabidir. Bu standartlar  NEBB, National Environmental Balancing Bureau (Ulusal Çevresel Dengeleme Ofisi), dünya’da belgeli denetçileri veya lisanslı firmaları tayin etmektedir.

Post a Comment

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski