Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Nedir?
Gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO'lar), gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek üzere adi ortaklık kurabilen, Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili Tebliğinde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumlarıdır, başka bir değişle Özel Portföy Yönetim Şirketleridir.

Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından düzenlenen gayrimenkul yatırım ortaklıkları ( GYO ), gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek ya da belirli bir gayrimenkule yatırım yapmak amacıyla kurulabilen ve izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen, gelirleri kurumlar vergisinden istisna tutulmuş (Kurumlar Vergisi Kanunu Md. 5/1-d-4) sermaye piyasası kurumlarıdır.

Kısaca fokusunda gayrimenkul olan, özel pörtföy yönetim şirketi tipidir. Kaynak : TSKB, SPK, GYODER

Post a Comment

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski