Bir gayrimenkul yatırım ortaklığının paylarına yatırım yapan yatırımcı, Türk Ticaret Kanunu’ndan kaynaklanan aşağıdaki haklara sahip olmaktadır:
 • Ortaklığın elde ettiği kardan, kar dağıtımı yapılması halinde, payına düşen kısmını alma hakkı,
 • Ortaklığın tasfiyesi halinde tasfiye payı hakkı,
 • Ortaklığın kendi kaynaklarından yapacağı sermaye artırımı nedeniyle çıkaracağı payları bedelsiz olarak alma hakkı,
 • Ortaklığın sermaye artırımında yeni payları edinmede öncelik (rüçhan) hakkı,
 • Genel kurul toplantılarına katılma, konuşma ve öneride bulunma hakkı,
 • Genel kurul toplantılarında oy kullanma hakkı,
 • Ortaklığın faaliyetleri ve hesapları hakkında bilgi alma, inceleme ve denetleme hakkı.
 • Post a Comment

  Teşekkürler.

  Daha yeni Daha eski