Yeni yapılan binalarda elektrik ve mekanik tesisatların, proje ve şartnameye yani tasarıma uygun olarak, sistemleri ölçme, test, ayar ve dengeleme işlemine TAD denir. Mekanik ve Elektrik sistemler kapsamında; otomasyon, aydınlatma, iletim ve dağıtım hatları, kontrol panoları, ısıtma, soğutma, sıhhi tesisat, yangın tesisatı ve havalandırma sistemlerine TAD uygulanması sistemlerin, doğru ve hesaplanan proje değerlerinde çalışır bir şekilde  uygun şartlarda teslim alınmasını sağlayacaktır.
TAD, özellikle binanın commisioning sürecine paralel olarak sistemlerin çalışma testleri, basınçları, debileri kayıt altına alınır ve gerekli reglajlar yapılarak elverişli hale getirilir.
TAD uygulamasının doğru ve tarafsız bir şekilde yapılması için, yatırımcı (iş veren) ya da müteahhit tarafından değil 3. bir bağımsız firma tarafından yapılması en doğru seçim olacaktır. Hatta bu noktada akredite olmayan bir firmaya TAD yapılması durumunda doğrulama amacıyla ( verification ) farklı bir firmaya yapılan TAD işleminin kontrolleri yaptırılabilir.

Bir TAD firması seçerken aşağıda ki kriterler dikkate alınır
 • Referansları olmalı, daha öncesinden mutlaka inşaat deneyimi olmalı.
 • Proaktif olmalı, küçük sorunları prosedürlere boğulmadan aşmalı.
 • Mevcut durumu analiz etmeli ve çözüm üretmeli.
 • Elektromekaniğe hakin olmalı. Multidisiplinler arasında ahenkli olmalı.
 • Diğer ekiplerinin işini aksatmamalı.
 • Ölçüm cihazları kalibre edilmiş olmalı ve mutlaka ekipleri eğitimli olmalı.
Ülkemizde  TAD bilincinin yaygınlaşması ve standartların oluşturulması amacıyla İSKAV tarafından teknik eğitimler kapsamında TED sertifika programı verilmektedir.

Mekanik Tesisatlara, TAD uygulaması aşağıdaki sistemleri kapsar;

 • Havalandırma kanalları, Slot, Menfez ve Anemostadlar
 • VAV ve CAV Sistemleri
 • Ortamlar arası basınçlar arası farkların ölçümü (Delta T) 
 • Yangın Merdiveni Basınçlandırma
 • Soğutma ve Isıtma Kapalı Sistem Sirkülasyon Hatları
 • Soğutma Sistemi Kondenser Devreleri 
 • Klima Santralleri Debi, Basınç, Kayıp, Kazanç ve Performans testleri
 • Isı Eşanjörleri Verimlilik ve Performans Testleri
 • Akustik (Gürültü) Seviyesi Ölçümleri


Elektrik Tesisatlarına, TAD uygulaması aşağıdaki sistemleri kapsar;

 • Kuvvetli Akım (Elektrik Tesisatı) İletkenlik ve Süreklilik Testleri
 • Elektrik Dağıtım Panoları, Proje Uygunluk, Test ve Kontrolleri
 • Motor Kontrol Panoları, Proje Uygunluk, Test ve Kontrolleri 
 • Aydınlatma Tesisatı, Işık Şiddeti, Proje Uygunluk, Test ve Kontrolleri
 • Otomatik Kontrol Sistemleri (Otomasyon), Kumanda ve tahrik kalibrasyon ayar doğrulama
TAD Yapılırken Süreç Dahilinde Yapılan Hassas Ölçümler
TAD için yapılan ölçümleri sıralamadan önce, ölçümlerin mutlaka kalibrasyonu doğrulanmış cihazlar ile yapılmalı ve hatta mümkünse ölçümler akredite kuruluşlara yapılması en doğru tercih olacaktır.

 • Bölgesel Sıcaklık Ve Hava Kalitesi Problemleri
 • Mahaller Arası Fark Basınç Ölçümleri
 • Mutfak Davlumbaz Kontrol ve Ölçümleri
 • Akustik (Gürültü) ve  Vibrasyon (Titreşim) Ölçümleri
 • Bina Otomasyonu ve Yangın Algılama Senaryo Etkileşimi
 • Isı Kayıp ve Kaçakların Termal Görüntülemesi
 • Elektrik Dağıtım Panoları ve Bağlantılarının Termal Görüntülenmesi
 • KAR (Kaçak Akım Rölesi) Kontrol ve Kalibrasoyun
 • Paratoner Ölçümü
 • Elektrik Topraklama Öçümü
 • Elektrik Harmonik Analizi 
 •  Aydınlatma Düzeyi Işık Şiddeti (Lux)  Ölçümleri

Bir binanın projeye uygun olarak sistemlerinin montajı sonrası aşağıda ki işlemler yapılır.
 • Devreye Alma ; Üreticinin tavsiye ettiği şekilde sistemlerin devreye alınması.
 • TAD ; Her türlü akışın ölçülmesi, proje değerine uygun olarak dengelenmesi.
 • Test ve Commissioning; Tasarıma uygun olarak, 1 yıl içinde sitemlerin doğru bir şekilde çalıştığının kontrolü ve raporlanması. 

Post a Comment

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski