CMMS en yalın hali ile İngilizce, Cumputerized Maintanence Management Systems kısaltılmış halidir. CMMS'nin açılını Türkçe olarak ifade etmek istersek BBYS (Bilgisayarlı Bakım Yönetim Sistemi) yani; Bilgisayar Destekli Bakım Onarım Yönetim Sistemi diyebiliriz.

CMMS bir yazılım otomasyonudur. CMMS ile üretim tesislerini, makineleri  ve binalarda bulunan ekipman ve sistemleri kontrol edebilir, çalışmasını takip eder, bakım ve onarım süreçlerini, iş emirlerini planlayabilir, sistemlerin enerji ve verimliliğini ölçebilirsiniz. CMMS özet olarak makine ve ekipmanın satın alımından başlayıp, kurulum, işletme süreçleri ile devam edip daha sonra ekonomik ömrü sonlanması ile elden çıkarana kadar olan döngüsünü uçtan uca yönetmemizi sağlar.

Peki CMMS nasıl ve nerede kullanırız? CMMS gerçekten faydalı bir yazılım mı? Esasında bir çok yazılım firması CMMS'yi  paket olarak satmakta veya paketi kurumlara ve sistemlere göre özelleştirmekte ya da direkt olarak sadece kurumlara veya sistemlere özel olarak sıfırdan hazırlanarak müşterilere detaylı olarak çözüm sunacak şekilde üretilebilmektedir. Burada optimum çözüm noktasını bulmak çok önemli. CMMS yani Bilgisayar Destekli Bakım Yönetim Sistemlerinin gerçekten çözüm getirecek, fayda sağlayacak başa baş noktasını iyi tespit etmek lazım.
Özellikle günümüz teknolojisi, endüstri 4.0 doğru kayarken kullanılan ekipman ve sistemler otomasyon ile birbirine entegre edilirken mutlaka CMMS alt yapısını da planlamaya dahil edilmelidir. Üretim tesislerini ve teknoloji destekli binaları verimli kullanmak ve sistemlerden sürdürülebilir fayda sağlamak açısından baktığımızda CMMS ve türevi sistemleri görmezden gelemeyiz.
Ortalama bir CMMS yazılımı minimum, aşağıda ki özelliklere (yeteneklere) sahiptir.

 • Ekipman ve makine satın alma sürecini başlatmak kısaca tedarik zinciri yönetimi yapabilmek.
 • Ekipman ve makineyi sistem envanter kayıt listesine eklemek ve envanter yönetimi sistemine dahil olarak raporlara ilgili speklerinin ithal edilmesini sağlamak. Bu arada unutulmaması gerekir ki makine ve ekipmanı yönettiğiniz bir yazılım aynı zamanda da envanter yönetim sistemidir. 
 • Makine ve ekipmana ait kullanım kitapçığı, garanti belgesi ve fatura gibi evrakları sanal olarak dosyalama.
 • Makine ve ekipmanın bakım planlarını yapma optimum bakım avantajları yaratma.
 • Makine ve ekipmanların yedek parça stok ve kullanım durumlarını takip etmek yedek parça giderlerini düşürme.
 • Makine ve ekipmanlara ait toplam işletim maliyetlerini yönetmek yani enerji, personel ve yedek parça ve diğer konulara ait fırsat maliyetlerini ve riskleri yönetmek.
 • Sistemlerin ve sistemlerin kullanıcılarının iş güvenliği senaryosunu hazırlamak ve uygulamak
 • CMMS kullanımında özellikle üretim tesislerinde, üretimi planlamak ve üretime bağlı kaynakları yönetmek mümkündür.
 • CMMS ile iş emirleri yaratma, arıza bakım yönetimi ve SLA takibi yapılabilir
 • CMMS ile makine ve sistemlere bağlı tesisiniz için kritik öneme sahip KPI çıktılarını alabilmeniz mümkündür. 
 • Günümüz teknolojisine sahip bir CMMS,  pc, tablet ve mobil telefon ile 7/24 erişim sağlanabilmeli.
 • Enerji yönetimi ve çevre yönetimi sistemleri ile entegre çalışmalalı.
CMMS okunuşu : Si Em Em eS

Post a Comment

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski