Malum küresel ısınma bulunduğumuz yüzyılın en büyük sorunu.  Dolayısı ile çevreye duyarlı bazı kurumlar ve ülkeler çevreye yaydığı karbon ile ilgili çeşitli önlemler almaya başladı. CDP ile karbon verilerini paylaşmak  bu önlemlerden sadece birisi birisi. Kısaca CDP, Carbon Disclosure Project kısaltılmışı, yani Karbon Saydamlık Projesi anlamına gelmektedir.
Karbon Saydamlık Projesi (CDP), 2000 yılında şirketlerin, yatırımcıların ve devletlerin iklim değişikliği tehdidine karşı önlem almalarını sağlayacak bilgileri toplamak ve paylaşmak amacıyla başlatıldı.
Amaç hedef koymak ve iyileştirmeler yapmak.
CDP aracılığıyla kurumların ve devletlerin atmosfere sera gazı salınımı ve iklim değişikliği stratejilerinin kamuoyuna ve yatırımcılara açıklanması sayesinde karbon emisyonlarını azaltma hedefleri koyarak performans iyileştirmesi yapabiliyorlar. CDP verileri, kurumsal yatırımcılar, şirketler, kamu politikasını yönlendirenler, resmi kurumlar ve akademisyenler de dahil olmak üzere geniş bir kitle ile paylaşılıyor.
CDP uygulamada konuyu basite indirgersek, kuuruluşlar hizmet ve mal üretirken atmosfere yoğun bir şekilde karbon salmaktadır. CDP ile konuyu şeffaf ele alarak saldığı karbonun hesabını vermekte ve gelecekte bunu nasıl azaltacağı ile ilgili planlarını paylaşmaktadır.
Günümüzde CDP ile ilgili şirketler için hali hazırda zorunluluk yok ama gelecekte CDP zorunluluğu olacağı öngörüldüğünden dolayı topluma karşı kendini sorumlu hisseden firmalar CDP raporlarını her yıl hazırlayıp yayınlamaktadırlar.
CDP raporları yayınlandıkça küresel ölçekte bir takım anlamlandırılabilir veriler ortaya çıkmaktadır. Ve bu veriler ile küresel karbon saydamlık için yeni stratejiler oluşturulabilir. Örneğin dünya üzerindeki karbon emisyonunun %70'ini sadece 100 firmanın sebep olduğu (635 milyar ton sera gazı) CDP raporları sayesinde bilinmektedir. Diğer taraftan emisyonların %32'si halka açık şirketlerin, dolayısı ile artık CDP raporu sayesinde yatırımcılar şirketlerin sera gazı etkilerini düşünerek yatırım yapma fırsatını gözlemleyebiliyor.
2016 yılında global ölçekte dünya ekonomisinin yaklaşık %60'ı olan 5800'den fazla şirketin sunduğu CDP verileri anlamlandırılabilir ve strateji oluşturulabilir bir veri oluşturdu. Artık büyük yatırımcılar bu verilerden faydalanarak, karbon ayak izi, düşük karbon endeksi verilerini dikkate alıyor.
Ayrıca sadece yatırımcılar değil, kurum yöneticileri CDP verilerine göre strateji değiştirebiliyor, rekabette sürüdürülebilirlik avantajı sağlayarak bir adım öne çıkabiliyor. Kurumun çevresel kararları, yönetici ve çalışanlarının katılımını sağlayarak çevre bilince tabana yayılmış ve kurum kültürü haline gelmiş oluyor.
Artık günümüzde yatırımcılar için iklim verilerinin okunması, anlamlandırması, yatırımlarında karar mekanizmalarından birisi haline getirmiş olması, geçmiş 15 yıldan bu zamana kadar yapılmış olan CDP çalışmalarına ait verilerin bir sonucu diyebiliriz.
Bugün yaklaşık toplam değeri 9 trilyon doları bulan (Ikea, Nike, Levi Strauss & Co, Metro AG, PG&E vb), 500 den fazla büyük firma We Mean Business ortaklı ile 1000'den fazla çevresel taahhütte bulunmaktadır. Her bir firmanın taahhütlerini inceleyebilirsiniz.
CDP aynı zamanda bize kurumların su stratejilerini de göstermektedir. Avrupada su güvenliği konusunda hassas şirketler ile su kaynakları konusunda baskılara hala direnen şirketler arasında  güvenliğine duyarlı şirketler arasında makas her geçen gün açılıyor. CDP raporlarının sonuçlarından birisi olan su raporu, Avrupa Birliği, Sürdürülebilir Gelişim Hedeflerinin su güvenliği konusunda daha fazla dikkat çekmesini sağlıyor.  


Post a Comment

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski