3D Printerla Konut Yapımı
Son yıllarda 3D printer cihazları ile bir çok ürün yapıldığına şahit olmuştuk ama konut gibi büyük kütleye sahip bir şeyin 3D printer ile yapıldığına ilk kez tanık oluyoruz. Eski konut inşaatı usulleri yerine dijital ile mekanik teknolojiyi birleştiren bir girişim bu yıl 3D konut imalatına başladı.
ABD Teksas Eyaletinde düzenlenen SXSW etkiliğinde 3 ortaklı yıkıcı inovasyon girişimi olan Icon Build firması tarafından sosyal proje olarak tanıtılan 3D Printer ile çok düşük maliyetler ile 12 - 24 saat içinde ev yapımı oldukça ilgi gördü.
3D Printer İle Yapılmış Bir Konut
Günümüzde her ne kadar konfor ve yaşam şartları geçmişe göre daha üst düzeyde olsa da, Dünya Araştırma Enstütüsü raporuna göre, bugün hala 300.000.000  (üçyüzmilyon) aile yani 1.200.000.000 (birmilyarikiyüzmilyon) kişi güvenli ve sağlıklı konutlara maliyetleri sebebi ile erişemiyor. Diğer taraftan bu sorun çözülmez ise 2025 yılında bu sayıya 400.000.000 (dörtyüzmilyon) kişinin daha katılması bekleniyor. Kısacası 2025 yılında1.600.000.000 (birmilyaraltıyüzmilyon) insan yaşanabilir güvenli konutlara erişim için yeterli imkanlara sahip olamayacak. Rakam gerçekten ürkütücü, neredeyse dünyanın 5/1'ine denk geliyor. Yani her beş kişiden birisinin konut sorunu yaşaması bekleniyor. Tabi raporda sadece tespit değil, sorunun üstesinden gelmek için ayrıca öneri de sunulmuş. Güvenli ve ekonomik konutlara erişim için;
1) gayri resmi yerleşim alanlarının resmi hale getirilecek alt yapıların oluşturulması,
2)kiralık konut arzının çoğaltılması, teşfik edilmesi
3)düşük kentsel alanların ucuz maliyetli konutlara dönüştürülmesi
Bu üç önerinin ilk ikisi ile ilgili nasıl bir aksiyon alınacağı ile ilgili tartışmalar süredursun Icon firması düşük maliyetli ve çok kısa zamanda üretilebilen 3D printer konut imalatı projesini geliştirdi ve hatta hayata geçirdi bile.
3D Printer İle Sosyal Konut İmalatı
3D printer ile yapılacak evler ilk olarak Orta Amerika Ülkesi olan  6,9 milyon nüfuslu El Salvador'da 400.000 USD'lik fon bulması halinde, 100 adet ev imalatı ile projeye başlayacak ve 2019 yılında sahiplerine teslim edilecek. Sosyal bir girişim olan Icon yine kar amacı gütmeyen sosyal vakıflar ve hükümetler ile ortaklık yaparak Haiti ve Bolivya'da da hızlı, ucuz ve güvenli konut üretimi yapmayı planlıyor. Şu an için firma AR-GE için 600.000 USD'lik fon ihtiyacını yine kar amacı gütmeyen vakıflar ve hükümetler aracılığı ile bulmayı planlamış. Umarız yakın zamanda ihtiyaç duyulan fon birikir ve bir an önce evsiz aileler ev sahibi olur. Bu arada new story vakfı ile ortaklık kurulmuş ve vakıf üzerinden fon toplamaya başlamışlar. 
3D Printer İle Yapılmış Duvar 
Bugün asgari güvenlik standartlarına uygun bir konut yaklaşık 10.000 USD civarında iken 3D printer ile yapılacak olan konutların ise yaklaşık olarak 4000 USD gibi bir maliyetle yapılması öngörülüyor.
Ayrıca 3D printer ile inşa edilen konutlarda imalat sırasında neredeyse sıfır atık oluşuyor. Dolayısı ile konut imalatında güvenlik ve ekonomi gibi standartlar ile birlikte çevreci bir üretim aşamasına sahip bir teknoloji olması inşaat sektöründe bu tip yıkıcı inovasyonları devam edeceğine dair bize ip ucu veriyor.
Toparlayacak olursak; 3D printer halen geliştirilen ve hatta ev imalatında kullanılan  bir teknoloji olsa da sosyal boyutu ile proje üreten firma sayısı maalesef çok az ve daha çok bu işler vakıflar tarafından ele alınmakta. Bu noktada fark yaratan Icon sosyal bir girişim ve bunu günümüzün son teknolojilerinden birisi olan 3D printer teknolojisini geliştirerek, yıkıcı inovatif fikirleri ile, sosyolojik ve çevresel faktörleri dikkate alarak yenilikçi, sağlam ve ekonomik ev yapıyor. Bu tip girişimlerin artması ve her insanın barınma hakkına bir önce kavuşması en büyük dileğimiz diyebiliriz.


Post a Comment

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski