Asansör sigortası zorunlu oluyor
Her yıl yapılan asansör fenni muayenesi sonuçlarına göre ülkemizde 3 asansörden 1'i yasal uygunluk sınırlarının altında kalıyor. Bu durumda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı asansörlerdeki riski sigorta ile bertaraf edecek düzenlemeler yapmak için çalışmalar başlattı. Sigorta işleminin bina sahipleri, bina yöneticileri ve asansör firmaları tarafından yaptırılması planlanmakta. Gelecek olan yasal düzenlemede asansörler zorunlu sigorta kapsamına alınacak.
Türkiye'de 2018 itibarı ile yaklaşık olarak ~470.000'e yakın konut ve ticari asansör bulunmakta ve bu asansörlerin ~100.000 adeti yapılan fenni muayenede riskli kategoride oldukları tespit edildi. Riskli kategori ise iki sınıfa dağılmakta. Birincisi asansör kullanıcıları için olan riskler diğeri ise asansöre bakım ve onarım hizmeti veren çalışanlar ve firmalar için olan riskler. Bu kapsamda her iki riski ayrı ayrı karşılayacak iki farklı sigorta poliçesi için yasal zemin hazırlık çalışması yapılmakta.
Asansör sigortası, kullanıcıları ve üçüncü kişi mesuliyetini kapsayacak
Zorunlu Asansör Sigortası Nasıl Yapılacak?
Zorunlu asansör sigortası, sorumluluk sigortası kapsamında, asansör kazalarına karşı bina yöneticisi veya bina sahibi tarafından yaptırılacak. Poliçe içerik olarak, asansör kazalarında yaralanan kişilerin sağlık giderlerini, sakat kalanlara sakatlık tazminatını, ölen kişilerin yakınlarına ise tazminat bedellerini karşılaması konusunda geliştirilmekte. Zorunlu asansör sorumluluk sigortası sadece bina sahibi veya yöneticisi değil aynı zamanda asansör bakımını yapan asansör firması da yaptıracak. Böylece bir asansörün aynı amaca hizmet eden iki farklı sigorta poliçesi olacak.
Asansör sorumluluk sigortası günümüzde zorunlu olmasa da bir çok asansör bakım firmaları tarafından, sorumlu tacir ve ticari olarak itibar sağlamak amaçlı olarak yapılmakta. Kapsam olarak ise asansör kazalarında oluşacak üçüncü kişileri maddi ve bedeni zararlarını karşılıyor.  Ayrıca poliçe kapsamı istenirse geliştirilmekte ve asansör bakım teknisyenlerinin de bedensel kaza, yaralanma, sakat kalma ve ölüm  tazmin haklarını karşılamakta. Asansörler için üçüncü kişilerin mali sorumluluk kapsama dahil edildiğinde ise kazalar sonrası açılacak davalar, mahkeme ve avukatlık masraflarını da karşılamaktadır. 2017 yılında reasürans bilgilerine göre 5670 adet asansörün sigortalandığı ve karşılığında ise 407 milyon TL prim toplandığı görülüyor. Yine yapılan araştırmada isteğe bağlı asansör sigortalarının genelde AVM, hastane, okul gibi gibi sosyal alanlarda yapıldığı tespit edilmiş.
Güncel asansör bakım ve yönetmeliğine göre, asansör bakım firmalarının mesleki sorumluluk sigortası yaptırması ise zorunlu olsa da halen bir çok asansör firmasının mesleki sorumluluk sigortası yaptırmadığı tespit edilmiş. Diğer taraftan belediyelerin, mesleki sorumluluk sigortası yaptırmayan asansör firmalarının yetkilerini durdurma hakları yasal olarak mevcut. Zorunlu asansör sigortasının sadece dikey asansörleri değil, yatay asansör ve yürüyen merdivenleri de kapsam içine alması planlanmakta.
Asansör sigortası, yürüyen merdivenleri de kapsayacak
Zorunlu Asansör Sigortası Uygulaması Nasıl Olacak, Neleri Kapsayacak?
  • Asansör kullanıcıları kaza geçirmesi halinde bedeni ve maddi zararları karşılanacak.
  • Asansör kazası ölümlü sonuçlanması durumunda, yakınlara tazminat ödenecek.
  • Asansör kasası sonucu sakat kalanlara, sakatlık tazminatı ödenecek.
  • Asansör kazası sonucu oluşacak sağlık giderleri karşılanacak.
  • Asansör kazası dışında eğer üçüncü kişilerde maddi bir zarar söz konusu olursa, tüm zararlar karşılanacak.
  • Asansör kazası sonucu dava açılması durumunda tüm mahkeme ve avukatlık masrafları karşılanacak.
  • Asansör sigortasını bina sahipleri veya bina yöneticileri ve ayrıca asansör bakım firmaları zorunlu olarak yapacak. Böylece her asansör için iki ayrı zorunlu asansör sigortası yaptırılmış olacak.

Asansör sigortası, servis bakım onarım çalışanlarını da kapsayacak

Post a Comment

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski